6.A

Třídní učitelka: Mgr. Iva Horsáková,         kontakt: horsakova@zsbatelov.cz

INFORMACE PRO RODIČE:

Ve třídě se vyskytly příušnice.  Informace k zásadám prevence tohoto onemocnění najdete v Aktualitách na stránkách školy  http://www.zsbatelov.cz/?q=node/664

 

ZMĚNY V ROZVRHU:

Ve čtvrtek 4.května končí vyučování ve 12,05 hodin.

 

INFORMACE PRO ŽÁKY:

Odkaz na letní švihadlový tábor  http://letnikemp.webnode.cz/.