Soutěž s panem Popelou

Naše škola je již několik let zapojena do ekologické celoroční soutěže ve sběru netříděného papíru. V rámci divize jižní Čechy a Vysočina jsme ve školním roce 2016/2017 obsadili 6. místo, kdy se sebralo celkem 28 700 kg starého papíru.

V průměru na žáka se škola umístila na 23. místě, kdy na 1 žáka připadá 147,94 kg netříděného papíru. Soutěže se zúčastnilo celkem 88 škol. Soutěž pokračuje i v tomto školním roce.

Pořadatelem soutěže je firma FCC Environment CEE (dříve A.S.A., spol. s r. o.)

 

Umístění v rámci školy:

1. místo          Vítek Viktorin              2 792 kg

2. místo          Matěj Suchý                 1 038 kg

3. místo          Martin Uhlíř                    744 kg

 

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd:

1. třída:           Nguyen Duc Nam        507 kg

2. třída:           Janáková Denisa          416 kg

3. třída:           Suchý Matěj               1038 kg

4. třída:           Mertová Soňa               549kg

5. třída:           Uhlíř Martin                 744kg

6. třída:           Severová Lucie            346 kg

7. třída:           Mert Lukáš                  560 kg

8. třída:           Viktorin Vítek            2792 kg

9. třída:           Králová Kristýna         154 kg

 

MŠ Berušky:  Fousová Stela               124 kg

MŠ Kytičky:  Krajíčková Justýna       404 kg

MŠ Motýlci:  Nevrkla Josef                558 kg

MŠ Sluníčka: Borysyuk Andrej          205 kg

 

 

Typ projektu: 
Normální