Projekt "Otevřená škola"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/46.0005

Žadatel: Statutární město Jihlava

 

Cílem projektu je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem resp. předčasným odchodem ze vzdělávání prostřednictvím vzájemné spolupráce institucí (škol, zřizovatelů, sociálních partnerů), vzdělávání pedagogů a přímé intervence.

 

Specifické cíle:

- vytvoření sítě mezi ZŠ a dalšími spolupracujícími subjekty (školskými radami, rodiči, OSPOD, ostatními zřizovateli, poradenskými a vzdělávacími institucemi)

- podpora vzájemné spolupráci zapojených subjektů, návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání.  

 

3 pilíře lokální strategie:

1. podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání

2. podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání

 

3. výměna zkušeností mezi ZŠ a podpora spolupráce ZŠ a zřizovatelů, případně dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání  

 

Cílovou skupinou jsou žáci 30 škol v ORP Jihlava včetně pedagogů a ředitelů, kteří působí jako mentoři. Zapojeni jsou také starostové obcí, kteří jsou garanty projektu a zapojením v projektu se seznámí se zpracováním a plněním vzdělávacích projektů.

 

Specifickým cílem projektu je vytvoření ve vzájemné spolupráci zapojených subjektů návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání. V naší škole je do projektu zapojeno 6 pedagogů - žákovských poradců. Z každé třídy byli vybráni 2 žáci, celkem je tedy podpora určena pro 18 žáků.  

Typ projektu: 
Normální