Projekt "ŠKOLA BEZ HRANIC"

Naše základní škola se zapojila do projektu s názvem ŠKOLA BEZ HRANIC, prostřednictvím jazykové a vzdělávací agentury Channel Crossings, který je spolufinancován ESF a SR České republiky. Projekt byl určen jak pro žáky 2. stupně, tak pro učitele AJ. V rámci jednotlivých klíčových aktivit se uskutečnil projektový den AJ s rodilými mluvčími, dále pedagogové se zúčastnili workshopů pro učitele k vedení projektových dnů. Rovněž proběhly virtuální jazykové lekce AJ pro žáky 7. ročníku (konverzace s rodilými mluvčími online v rámci vyučovacích hodin). Pedagogové obohatili výuku v předmětech zeměpis, přírodopis a dějepis využitím metody CLIL, prostřednictvím anglického jazyka.

Nabízené aktivity:

KA1 Zapojení rodilých mluvčí do výuky AJ

  • Pořádání projektových dnů v AJ na školách s rodilými mluvčími
  • Workshopy pro učitele k vedení mezinárodních projektových dnů
  • Virtuální jazykové lekce AJ pro žáky (konverzace s rodilými mluvčími online v rámci vyučovacích hodin)

KA2 Erasmus+ (Podpora škol při tvorbě projektů)

  • Podpora ZŠ při vytváření mezinárodních projektů a zprostředkování kontaktů (např. v rámci Erasmus+, eTwinning aj.)
  • Bezplatné workshopy k tvorbě projektů škol, individuální poradenství při tvorbě žádostí

KA3 CLIL (Zavádění metody CLIL do výuky)

Zapojení do využívání nově vytvořené edice vzdělávacích materiálů pro výuku Z, D, OV, M, PŘ metodou CLIL v AJ a NJ

KA4 Jazykové a metodické kurzy pro učitele

  • Kurzy AJ a NJ pro učitele všech předmětů včetně e-learningového programu Moodle pro AJ
  • Metodické kurzy pro učitele cizích jazyků a kurzy zavádění metody CLIL do výuky

Naše škola bude realizovat aktivity KA 1, KA 3, KA 4.

Co je CLIL?

Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (často též označovaná anglickou zkratkou CLIL, tj. content and language integrated learning) je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Vhodnými předměty jsou například zeměpis, dějepis, matematika či tělesná výchova.  

Typ projektu: 
Normální