Zájmové kroužky

Školní rok 2016/2017

NÁZEV

VEDOUCÍ

DOBA KONÁNÍ

Atletický kroužek Mgr. Linda Suchá Čtvrtek 13.30 – 14.30
Čeština IX. Mgr. Iva Horsáková Úterý 6.30 – 7.15
Dyslexie Mgr. Ilona Mašková Čtvrtek 6.30 – 7.15
Florbal 4. a 5. třída Mgr. Martin Mareš
Pátek 6.30 – 7.15
Florbal – 2. stupeň Mgr. Martin Mareš Pátek 13.30 – 14.15
Hudební kroužek Mgr. Kateřina Sochorová Čtvrtek 13.30 – 14.15
Keramika I. – 1. třída Lenka Čechová Čtvrtek 13.30 – 15.00
Keramika II. – 2. třída Lenka Čechová Úterý 13.30 – 15.00
Keramika III. – 3. a 4. třída Mgr. Marcela Viktorinová Středa 12.30 – 14.30
Logopedie - ZŠ Lenka Čechová Čtvrtek 11.20 – 12.05
Logopedie - MŠ Lenka Čechová Středa 15.00 – 15.45
Matematika IX. Mgr. Zdeňka Hávová Pátek 6.30 – 7.15
Míčové hry – 2. stupeň Martin Mareš Pondělí 13.30 – 14.30
Pohybové hry 1. a 2. třída Mgr. Eva Cábová Středa 11.20 – 12.05
Pohybové hry 3. a 4. třída Mgr. Marcela Viktorinová Úterý 12.15 – 13.00
Ropeskipping

Mgr. Linda Suchá, Mgr. Iva Horsáková

Úterý 13.30 – 14.15
Tancováníčko Mgr. Kateřina Trávníková Úterý 16.15 – 17.00
Tvůrčí psaní Mgr. Iva Horsáková Čtvrtek 13.30 – 14.15
     
 Rybářský kroužek při MRS o.s. MO Batelov Jan Honsárek  Pátek 12:30 - 13:30, 13:30 - 14:30