Fond Sidus - vracíme dětem úsměvy

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení  dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním  pacientům. Certifikát naleznete zde.

 

 

 

Typ projektu: 
Charitativní