Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2017 –2018

„CESTOU, NECESTOU S BROUČKEM A BERUŠKOU“

Do třídy Berušek je pro letošní školní rok 2017-2018 zapsáno 28 dětí, 18 chlapců a 10 dívek, od 2,5 do 6 let. Děti jsou z Batelova, Nové Vsi, Lovětína a Rohozné. V letošním školním roce budou s dětmi pracovat dvě paní učitelky, Eva Jůnová a Ing. Marcela Frajová. Třída Berušek se nachází v patře 1.pavilonu  a bude mít celodenní provoz.

 

1. Beranová Sabina                                             15. Lazárek Oliver

2. Cabaj Adam                                                    16. Mariňák Richard

3. Foitl Ondřej                                                    17. Mikuš Ella

4. Fousová Stella                                                18. Mistr Adam

5. Grepl Jakub                                                    19. Mistr Daniel

6. Háva Vladislav                                               20. Ostrá Ema

7. Holubová Erika                                              21. Policar Martin

8. Charvát Antonín                                             22. Policar Matěj

9. Charvátová Anastázie                                     23. Prilová Anna

10. Charvátová Rozálie                                       24. Řezáč Jakub

11. Kaňkovský Oldřich                                       25. Škorpíková Andrea

12. Kodys Šimon                                                 26. Šlesinger David

13. Kožiarská Petra                                              27. Šuhaj Adam

14. Kratochvíl Vít                                                28. Venkrbec Jakub

 

         Třídní vzdělávací plán pro tento rok nese název: „Cestou, necestou s Broučkem a Beruškou“ a nadále nás budou provázet dvě milé postavičky, maňásci Beruška a Brouček. Pomohou nám na naší společné cestě poznávání, prožívání zážitků, učení se novým věcem, prožívání spontánních her, rozvíjení pohybových dovedností, samostatnému přemýšlení, poznávání přírody a nacházení souvislostí dění kolem nás. Tito dva kamarádi budou nedílnou součástí všech činností, které se budou ve třídě odehrávat, budou nám pomyslně ukazovat směr naší cesty a svými myšlenkami nám budou připomínat, že naše cesta je cílem. Pomyslnou cestu za poznáním, přátelstvím, rozvíjením dovedností, utvářením si vztahu k přírodě, společnosti i samy k sobě, budeme mít znázorněnou ve třídě a postupně do ní budeme vkládat jednotlivá témata, se kterými jsme se seznámily.

 

          Vzdělávací nabídku budeme aktuálně přizpůsobovat individuálním možnostem a potřebám dětí, kdy nebudeme klást důraz na konkrétní výsledky práce, nýbrž prožitkovým učením rozvíjet jedinečnost osobnosti dítěte. Budeme rozvíjet komunikační dovednosti, dávat prostor k vyjadřování myšlenek, pocitů, podporovat rozvíjení přátelství mezi dětmi a budovat vztah důvěry dětí k dospělým.

 

          Nové děti uvítáme v naší třídě průběžně během školního roku, budeme jim usnadňovat adaptaci, podporovat je při navazování nových přátelství, motivovat ke společným činnostem, povedeme je k samostatnosti i dodržování společně stanovených pravidel.

 

          Koncepce vzdělávání spočívá nejen v řízených činnostech, ale i ve všech spontánních aktivitách během celého dne, v nichž se prolínají jednotlivá témata, která na sebe navazují, a také v realizaci společných akcích školy. Cílem je předat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, komunikativnost a tvořivost.

 

          Během roku se děti seznámí i s odlišnými kulturami, přírodou, způsobem života v jiných zemích. Budeme dětem nabízet různé aktivity, činnosti v jednotlivých koutcích ve třídě, práci s přírodními materiály, uskutečňování různých pokusů, zkoumání, které děti povede též k myšlence ochrany přírody a pochopení jejích zákonitostí na základě vlastních prožitků a zkušeností. Proto budeme co nejvíce aktivit přesouvat do blízké přírody a na naší přírodní zahradu u Mateřské školy.

 

          V hudebních chvilkách budeme zařazovat experimentování se zvuky v hudebním koutku, používání rytmických nástrojů, uplatňovat spontánní hudebně pohybové aktivity, doprovázet jejich hudební projev pomocí kytary, bubínku, klavíru apod. Budeme rozvíjet tvořivost a fantazii dětí pomocí různých výtvarných technik, kdy si děti samy určí způsob a postup práce, a kdy je samotný nabízený materiál bude motivovat k výtvarnému tvoření.

 

          V letošním roce budeme připravovat celkem 8 předškoláků pro vstup na ZŠ, pro které je připraven tzv. „předškolácký koutek“, kde se nacházejí knihy, didaktické hry a pomůcky určené předškolním dětem a kde si děti umístí své nové pomůcky, které budou používat celý rok při vypracovávání svých úkolů. Budeme klást velký důraz na samostatnost, rozvoj rozumových schopností, slovní zásobu, grafomotoriku, zrakovou a sluchovou percepci, správnou výslovnost, vyjadřovací schopnosti, matematickou a počítačovou gramotnost.

 

          Vzdělávání dětí bude založeno na prožitcích, učení spontánní hrou prostřednictvím společných zážitků, praktických zkušeností a činností.

 

          Nadále budeme spolupracovat s dětmi 3. třídy ZŠ a p. učitelkou Čechovou, budeme navštěvovat některé kulturní akce vyplývající z lidových i společenských tradic, oslavovat společně svátky daného ročního období.