Preventivní program Policie ČR – 4. A

17. 5. 2017 přijeli do naší školy 3 policisté a v rámci prevence rizikového chování se uskutečnil pro žáky 4. třídy tříhodinový program. Na začátku byly děti seznámeny se základními činnostmi policistů. V další části se již žáci aktivně účastnili programu, domýšleli příběhy na různé nebezpečné situace a v připravených scénkách se učili správně zachovat, když je dítě samo doma a cizí člověk je za dveřmi, jak správně odmítnout neznámého člověka, který láká děti do auta, vyzkoušeli si i komunikaci s policií a nahlášení nebezpečné situace. V poslední části byli žáci seznámeni s metodami, které používají policisté při snímání otisků prstů, ruky a boty. Program byl velice pěkně a zajímavě připraven a děti dostaly na památku propagační materiály.