Exkurze Grafitový důl Český Krumlov

Ve středu 10. 5. 2017 proběhla exkurze žáků 8. a 9. třídy do Grafitového dolu v Českém Krumlově. Po příjezdu na parkoviště jsme si koupili vstupenky a za ně každý obdržel ochranný oblek, holínky s onucemi, helmu a svítilnu na helmu. Nasedli jsme do připraveného vláčku s 9 vagonky a po kolejích se vydali do slojí. Asi 1,2 km jsme se vezli tunely jen ve svitu našich „čelovek“. Pak jsme vysedli a dál pokračovali pěšky s průvodcem. Ten nám podával zajímavý výklad o historii těžby, viděli jsme stará nářadí, dozvěděli jsme se, jak práce probíhaly.

Po (asi hodinové) prohlídce jsme si umyli holínky, svlékli obleky a odevzdali ostatní pomůcky.

Pěšky jsme došli do zámeckých zahrad, prohlédli si točnu otáčivého hlediště, posvačili a pokračovali přes jednotlivá nádvoří zámku na hlavní náměstí, náměstí Svornosti. Po obědě a prohlídce menších uliček, jsme se vydali zpět k autobusu, který nás čekal u dolu.

Plni nových zážitků jsme vyrazili k domovu.