Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

„Tady se cítím bezpečně“

Témata:

VÍTÁME VÁS PO PRÁZDNINÁCH V BERUŠKOVÉ TŘÍDĚ

 • Seznámení dětí s novým prostředím třídy, hračkami, kamarády
 • Navazování nových přátelství
 • Seznamování se značkami ostatních dětí
 • Vytváření pravidel soužití dětí ve skupině
 • Vyprávění zážitků z prázdnin, rozhovory, kresba
 • Opakování básniček, písniček, pohybových her
 • Sebeobsluha dětí
 • Hry na pískovišti
 • Poučení dětí o bezpečnosti

Třída plná pohody

 • Základy společenského chování (pozdravit, poděkovat, požádat)
 • Střídat se v komunikaci, vyslechnout sdělení
 • Respektovat dospělé i ostatní děti, přizpůsobit se požadavkům
 • Pozorování změn v přírodě
 • Květiny na zahrádce
 • Sběr přírodnin
 • Vycházky do přírody – strukturované pozorování
 • Správný úchop tužky, nůžek – stříhání podle linie
 • Seznámení a nácvik uvítací básně „Beruška“
 • Seznámení a nácvik nové písně s letní tématikou

Příroda na konci léta

 • Pozorování změn v přírodě, přírodní zahrada MŠ
 • Odlet ptáků do teplých krajin
 • Plody na zahrádce, v lese
 • Písně „Šel zahradník do zahrady“
 • Seznámení s básní „Sluníčko“
 • Vnímání barev, tvarů, chutí
 • Modelování plodů
 • Zapouštění barev – příroda kolem nás
 • Omalovánky, dokreslování chybějících částí obrázku
 • Artikulační rozcvička
 • Dechová cvičení
 • Vycházky do zahrad a okolí
 • Poučení dětí o bezpečnosti

Předškoláci:

 • Správné uchopení tužky
 • Kresba postavy
 • Diagnostika předškoláka
 • Pracovní listy
 • Grafomotorická cvičení

 

 

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

Pojď hříbečku do košíčku:

 • Popis jednotlivých hub, název, využití
 • Prohlížení obrázků a obrázkových knih – rozhovory
 • Seznámení s písní o houbičkách
 • Báseň „Mochomůrka“
 • Modelování, stříhání, lepení, kreslení
 • Překážková dráha, vycházka do lesa – pozorování a ochrana přírody
 • Sběr hub a přírodnin

Zdravá zelenina:

 • Pojmenování jednotlivých druhů zeleniny, vyhledávání obrázků v knížkách
 • Výstavka zeleniny, poznávání všemi smysly
 • Ochutnávka
 • Vytrhávání, lepení „řepy“
 • Výroba“ cibulenky“ z cibule, bramborového „Podzimníčka“
 • Báseň „Zelenina“
 • Píseň + pohybová hra „Cib, cib, cibulenka“

Návštěva  „Berušky a Broučka“- maskoti Beruškové třídy:

 • Seznámení dětí s maskoty třídy, kteří nás budou provázet celým rokem
 • Ručičkové pravidlo
 • Život hmyzu
 • Seznámení s novou básní a písní
 • Společná výtvarná práce dětí – otisk barvy

Schovávaná v trávě:

 • Obrazový materiál, práce s knihou, encyklopedií, pozorování stavby těla hmyzu
 • Přímá pozorování v přírodě, práce s lupou
 • Tvoření broučků z různého druhu materiálu
 • Veselí šnečci, housenka
 • Říkadlo : Leze, leze brouk“,+ pohybové ztvárnění

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Barvy základní a odvozené
 • Mechanické počítání
 • Geometrické tvary
 • Pracovní listy
 • Písanka předškoláka

13. 10. Divadelní pohádka v MŠ „Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi, Tři prasátka

 ČINNOSTI V LISTOPADU

Kdo má chřipku, ať jde k šípku:

 • Poznávání lidského těla, chování podporující zdraví
 • „Polámal se mraveneček“ – PH
 • Návštěva pana doktora – dramatizace
 • Sledování filmu pro děti – u pana doktora
 • „Šípkový čaj“ – seznámení s novou básní, vaření šípkového čaje
 • Sběr šípku v přírodě, správné zásady oblékání v sychravém počasí

Draku, ty jsi vážně drak?

 • Prohlížení obrázků papírových draků
 • Vysvětlení rozdílů pohádkoví a papíroví draci
 • Četba pohádky o „Sedmihlavé sani“
 • Nácvik nové básně „Draku, draku, vyleť výše“
 • Tvoření dětí s papírem, barvami, listy…
 • Hudebně pohybová hra „Letí, letí, není to eroplán…“

Vylovím si rybníček, káď mám plnou rybiček:

 • Seznámení se společensko – kulturními zvyky – výlov rybníka
 • Nová píseň „Ryba rybě“
 • Nová báseň „Přišel kapr do obchodu“
 • Společná výtvarná práce dětí „Život v rybníce“
 • Mandaly pro děti „Rybky“
 • Vycházka k rybníku – příroda u vody

Podzimní uspávání přírody

 • Obrazový materiál, práce s knihou, encyklopedií
 • Pozorování v přírodě – uspávání stromů, broučků…
 • Tvoření broučků z různého druhu materiálu
 • Tematická báseň „Broučci“
 • Četba z knihy „Ferda mravenec“

Kdo je za dveřmi?

 • Sv. Mikuláš – legenda
 • Lidové mikulášské obchůzky
 • Současné tradice a nadělování
 • Pranostiky

 

PŘEDŠKOLÁCI

 • Pracovní listy
 • Písanka předškoláka
 • Matematická písanka
 • Dýchání s flétnou
 • Rozvíjení slovní zásoby
 • Hry „Logicco, Piccolo“
 • Geometrické tvary
 • Znalost bydliště dětí

Pro rodiče:

3. 11.   Fotografování dětí na vánoční alba

 

ČINNOSTI V PROSINCI

Čert a Mikuláš

 • Připomenutí lidových tradic – příchod sv. Mikuláše, anděla a čerta
 • Pohádka Čert a Káča
 • Budíme čerty – říkadlo s pohybem – „Otevřete čerti vrata“
 • Písnička s tanečkem – „Byla jedna Káča, co se chtěla vdát“
 • Jaké je to v pekle – rozhovory s dětmi
 • Výroba velkého papírového čerta (stříhání, lepení)
 • Kresba čerta – malování
 • Sledování pohádky – S čerty nejsou žerty
 • Mikulášská nadílka
 • Vysvětlení pojmů – advent, adventní kalendář, adventní věnec…

Vánoce jsou za dveřmi

 • Adventní zvyky – svátek sv. Barbory, sv. Lucie…
 • Poslech čteného vánočního příběhu
 • Pomoc dětí při vánoční výzdobě třídy, šatny, chodby
 • Těšíme se na Ježíška – dopis Ježíškovi
 • Slavnostní osvětlení třídy ( měsíc, sáňky, svícen)
 • Zdobení vánočního stromečku, každodenní posezení pod rozsvíceným stromečkem
 • Seznámení s básněmi s vánoční tématikou
 • Nácvik vánočních koled
 • Výroba vánočních přáníček pro rodiče a sponzory
 • Nácvik vánočního vystoupení pro rodiče
 • Pečeme vánoční cukroví
 • Vánoční nadílka zvířátkům v lese
 • Sledování vánoční výzdoby ve městě
 • Vánoční nadílka ve třídě – příchod Ježíška
 • Seznámení s novými hračkami, uplatnění při volných hrách, umístění ve třídě, pravidla užívání
 • Ochutnávka cukroví od maminek
 • Návštěva ostatních tříd MŠ s přáním do nového roku

Předškoláci:

 • Pracovní listy
 • Písanka předškoláka, matematická písanka
 • Dýchání s flétnou

Pro rodiče:

 • 1. 12. Tvořivá dílna – výroba zpěvníčků, hra na hudební nástroje, společný zpěv vánočních koled
 • 5. 12. Karnevalové divadlo Ježek – příchod Čerta a Mikuláše, mikulášská nadílka
 • 12. 12.  Zdobení vánočního stromečku ve třídě
 • 14. 12. Vánoční besídka ve třídě

 

ČINNOSTI V LEDNU

Týden s hračkou:

 • Zážitky z vánoc v komunitním kruhu (jaké děti dostaly dárky)
 • Jaká je jejich nejoblíbenější hračka
 • Ukázka hračky ve třídě, malá výstavka
 • Zopakovat si pravidla, jak zacházet s hračkou, k čemu slouží, za jakým účelem ji používáme
 • Najít novým hračkám své místo ve skříni, poličce
 • Výtvarné zachycení nejoblíbenější hračky
 • Četba pohádky „O panence, která tence plakala“ z knihy „O pejskovi a kočičce“
 • Seznámení s novou básní

Sněží potichu, kočky choďte v kožichu:

 • KK – hlavní znaky zimy, jako ročního období
 • Seznámení s básní „Sněží, sněží potichu“
 • Zpívání s kytarou „Podívej kocourku, Zima, zima tu je“
 • PH – „Na mrazíky, Bačkůrkovaná“
 • Výtvarná práce – „Čepice a rukavice“ s využitím různého materiálu (vlna, textil)
 • Didaktická hra – „Popletený Brouček“ – třídění oblečení
 • Zima v lese – pozorování stop ve sněhu
 • Sypání ptáčkům do krmítka

Pohádkový týden

 • Pohádky: Hrnečku vař, Otesánek, O koblížkovi
 • Četba pohádky – zaměřit se na soustředěný poslech, pozornost a paměť
 • Vyprávění pohádky podle obrázků, rozšiřování věty
 • Vyhledávání obrázků v knížkách – výstavka pohádkových knížek
 • Dramatizace pohádky – využití čepiček
 • Javajkové divadlo – hraná pohádka dětmi
 • Výtvarné ztvárnění hlavní postavy z pohádky
 • Seznámení s básní „Pohádka“

Šup kartáčku do chaloupky:

 • KK – povídání o zubech a ústní dutině, k čemu zuby slouží, co dělat pro jejich zdraví
 • Sledování filmu – Anička u zubaře, Prasátko Pepina u zubaře
 • Didaktická hra na zubní ordinaci – chování u zubního lékaře
 • Seznámení s básní „Šup kartáčku do chaloupky“
 • Seznámení s písničkou „Zubní kaz“
 • Zdravý košíček – třídění potravin (potraviny zdravé pro zoubky
 • Správné čištění zubů – video, praktická ukázka s kartáčkem a pastou

Předškoláci:

 • Pracovní listy
 • Písanka předškoláka
 • Matematická písanka
 • Dýchání s flétnou
 • Barvy a odstíny
 • Číselná řada
 • Geometrické tvary
 • Vyprávění pohádky

ČINNOSTI V ÚNORU

Co dělají zvířátka v zimě:

 • Práce u MT – obrazový materiál, rozhovory nad obrázky, jaká zvířátka přezimují v lese, čím se živí
 • Výtvarná a pracovní činnost – výroba krmítka pro ptáčky
 • Napodobování zvířátek a jejich pohyb – prolézání obručí, přeskoky a seskoky nízkých překážek
 • Poučení dětí o bezpečnosti
 • Experimentování se sněhem a ledem

O Koblížkovi:

 • Četba pohádky – soustředěný poslech
 • Vyprávění pohádky podle obrázků, rozšiřování věty
 • Vyhledávání obrázků v knížkách – výstavka pohádkových knížek
 • Dramatizace pohádky
 • Výtvarné ztvárnění hlavních postav z pohádky
 • Hudební ztvárnění pohádky, pohybové vyjádření

Karneval:

 • Charakteristika „Masopustu“, masopustní dny – tučný čtvrtek, taneční neděle, maškarní úterý, popeleční středa
 • Zvyky, masky, obchůzky, pečivo
 • Četba příběhu z knihy „Zima“
 • Pohybová hra „Medvědí honička“
 • Tvoření karnevalové masky
 • „Karneval“ ve třídě – soutěživé hry, improvizace na hudbu
 • Sladké odměny

Jarní prázdniny

Vnímáme všemi smysly:

 • Vyjádření emocí mimikou (radost, smutek, strach, smích, pláč)
 • Rozlišování chutí , vůně, zápachu, slané, sladké, kyselé, vůně koření
 • Čichové, sluchové krabičky, rozlišování plný-prázdný
 • Výtvarné ztvárnění emocí
 • Poznávání různých zvuků – nalévání, cinkání, zvuk zipu, židle…

Předškoláci:

 • Pracovní listy
 • Písanky předškoláka
 • Grafomotorické cviky
 • Dýchání s flétnou
 • Cvičení paměti (Kimovi hry)
 • Matematické představy
 • Číselná řada

ČINNOSTI V BŘEZNU

 • Návštěva solné jeskyně – termín bude upřesněn
 • 16. 3. Pohádka „Zlatá mlynářka“ v KD v Třešti, jízdné hradí Spolek rodičů a přátel školy
 • 22.3. a 29. 3. plavání předškoláků
 • 30.3. pohádka v MŠ „Doprava a semafory“

 

Malá mořská víla

 • Poslech pohádkového příběhu (kontrast dobra x zla, život v moři x na souši)
 • PH „ Na žraloka, kraby – krabí honička“
 • Využití různého náčiní k pohybovým činnostem (drátěnky, gymnastické míče, molitanové houby…)
 • Vytváření výtvarné práce ze zajímavých materiálů (textil, škeble, písek, kamínky, vlna, stuhy…)
 • Poznávání mořských živočichů – způsob života
 • Práce s encyklopediemi – popis obrázku

Týden s knihou

 • Seznámení dětí se vznikem a výrobou knihy
 • Osvojení si nových slov – spisovatel, ilustrátor, nakladatelství, knihkupectví, knihovna…
 • Dělení knížek podle obsahu – dětské knihy, pohádky, dobrodružné, naučné, encyklopedie…
 • Malba obrázků a výroba vlastní knížky
 • Námětová hra „Na knihovnu“, „Na obchod“- uplatnění finančních gramotností

Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi

 • Základní znaky jara – rozdíly mezi jarem a zimou
 • Seznámení s písničkou „My jsme sněženky“ – pohybové sněženky
 • Popis obrázků
 • Tání sněhu – pokus ve třídě
 • Pozorování přírody v okolí MŠ – znaky jara
 • Vynášení „Morany“ – loučení se se zimou
 • Výroba „Morany“jako symbol zimy
 •  Jarní úklid zahrady (čištění jezírka, záhonků)

 

My jsme sněženky, jarní panenky

 • Obrazový materiál – první jarní květiny (sněženky, bledulky..)
 • Vyhledávání v knížkách – obrázky s jarní tématikou
 • Co potřebují rostlinky ke svému růstu
 • Výsev semínek a sazeniček (petrklíče, krokusy…)
 • Pracovní a výtvarné činnosti, společná práce předškoláků
 • Nová PH „Na květiny“
 • Rozvoj řečových a jazykových dovedností (rytmické hry, hry se slovy, hádanky…)

 

PŘEDŠKOLÁCI

 • Grafomotorické cviky
 • Písanka předškoláka
 • Dýchání s flétnou
 • Plavání
 • Procvičování gramotností
 • Souvislé vyprávění

ČINNOSTI V DUBNU

Pro rodiče:

 • 7. 4. Zápis dětí do ZŠ
 • 10. 4. Divadelní představení v MŠ „O bílé kočičce“
 • 10. 4. Tvořivá dílna
 • 27. 4. „Lesní pedagogika ve Vršku“

Týden zdraví

 • Seznámení s částmi lidského těla
 • Poznávání některých vnitřních orgánů a jejich funkce
 • Návštěva lékárny (rozdělení léků a doplňků stravy pro zdraví)
 • „Když Beruška stůně“ – DH na ordinaci
 • Návštěva p. zubaře – sledování filmu
 • „Zdravé zoubky“ – nácvik správného čištění zubů
 • Práce s knihou – encyklopedie „Podívej se do svého těla“
 • Společná výtvarná práce dětí

Velikonoce – svátky jara

 • Výzdoba třídy
 • Malování vyfouklých vajíček
 • Pracovní a výtvarná činnost – velikonoční přáníčka
 • Zajíčkova velikonoční koleda
 • Pletení pomlázky
 • Hledání vrbových proutků – vycházky do přírody

Týden Země

 • „Naše modrá planeta“ seznámení se zákl. pojmy
 • Práce s mapou, globusem, pojmenování
 • S “Beruškou a Broučkem kolem světa“- význam životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka
 • Třídění odpadu – vycházka ke kontejnerům, význam a způsob třídění
 • „Raketou do vesmíru“ – společná výtvarná práce dětí

Zvířátka a jejich mláďátka

 • Pojmenování zvířátek, jejich mláďátek – obrazový materiál
 • Vyhledávání v knížkách, encyklopedie
 • Způsob života, charakteristické znaky zvířátek
 • Poslech pohádky o zvířátkách
 • Stavba ohrádek a přístřešků pro zvířátka
 • Třídění zvířátek do skupin (domácí,lesní, vodní,..)
 • Pracovní a výtvarné činnosti, skládání papíru, lepení, barvení – zvířátko na ruličce
 • Seznámení s novou básní, písní se zvířecí tématikou

Předškoláci:

 • Opakování gramotností – zápis do ZŠ
 • Plavání
 • Dýchání s flétnou
 • Pracovní listy (k daným tématům)
 • Písanka, matematika
 • Pravo-levá orientace
 • Tvoření rýmu

 

Činnosti v květnu

Pro rodiče:

9.  5. Besídka ke „Dni matek“

11. 5. Zápis do MŠ

16. 5. Fotografování dětí – třída + jednotlivci, skupinky

23. 5. Výlet do ZOO Jihlava

25. 5. Dolní Cerekev IZS – pouze předškoláci

Každou středu plavání předškoláků

„Maminka má svátek“ – téma dvou týdnů

 • Kdo patří do naší rodiny, co pro nás jednotliví členové rodiny dělají
 • Vážit si jejich práce, úcta ke stáří, zaměstnání rodičů, co všechno tvoří můj domov
 • Výroba dárečku pro maminku
 • Nácvik pásma na besídku
 • Kresba fixem a vodovými barvami – „Moje maminka“
 • Výzdoba třídy za pomoci dětí
 • Anketa – „Proč mám rád svoji maminku?“
 • Nácvik básní a písní pro maminky (kytara, varhany)

„Muzikanti co děláte“

 • Seznámení s hudebními nástroji (kytara, klavír, housle, flétna)
 • Pojmenování, tvar, zvuk
 • Seznámení s novými pojmy – nota, houslový klíč, orchestr, dirigent
 • Rytmizace slov, říkadel
 • Sluchové a rytmické hry, hra na dětské hudební nástroje
 • Seznámení s novou písní „Já jsem muzikant“
 • Sólový i skupinový zpěv
 • Kresba hudebního nástroje, skládání harmoniky z papíru

„Pojedeme za zvířátky do ZOO“

 • Rozhovory nad obrázky zvířat, pojmenovat je, co potřebují k životu, kdo se o ně stará
 • Práce s knihou „Velká obrazová kniha o zvířátkách“, vyhledávání obrázků v encyklopedii
 • Napodobování různých pohybů zvířat, poznávat jednotlivé zvuky zvířátek
 • Konstruktivní hry dětí na koberci – stavba ZOO, přístřešky, výběhy
 • Zpíváme písně o zvířátkách – hudební hádanky
 • Výtvarně zachytit hlavní znaky zvířecí postavy, mladší děti – lepení, vykreslování
 • Výlet dětí do ZOO – chování v prostorách zahrady
 • Poučení dětí o bezpečnosti

„Dopravní týden + hasiči“

 • Rozhovory o dopravě – druhy dopravy
 • Dramatizace dopravních situací ve třídě – chůze po přechodu, bezpečnost
 • Výroba semaforu z kartonu – využití při dramatizaci, barvy
 • Didaktická hra s dopravními značkami a pravidly silničního provozu – cestujeme autobusem
 • Píseň „Křižovatka na náměstí“
 • Dopravní značka – zápich na špejli
 • Sledování filmu „Bezpečná cesta“
 • Pozorování dopravního značení ve městě při pobytu venku
 • Stavby silnic a dopravních situací z pet. víček a stavebnic
 • Dopoledne s hasiči – ukázky techniky, soutěže, opékání párků

Předškoláci:

 • Sestavování obrázků z dílů
 • Porovnání počtu
 • Slova opačného významu
 • Rytmizace slov
 • Stupňování přídavných jmen
 • Matematická písanka předškoláka
 • Grafomotorika
 • Dýchání s flétnou
 • Plavání 

 

ČINNOSTI V ČERVNU

 

Rozkvetlý Batelov:

 • Pozorování květin, keřů a stromů při pobytu venku
 • Rozkvetlá šeříková větvička (otisky barvy), květy na stromech, keřích – bezinky
 • Pozorování Batelova z vyvýšeného místa – určování budov…
 • Vycházka po naučné stezce k památné desce K. H. Borovského
 • Kresba Batelova z „Vršku“- zachycení významných budov (silo, kostel, MŠ, ZŠ…)
 • Prohlížení starých fotografií Batelova – možnost srovnání

Letíme do vesmíru:

 • Seznámení dětí se základními tělesy Sluneční soustavy
 • Planety Sluneční soustavy – otisk barvy na mokrou plochu
 • Společná výtvarná práce dětí „Raketa do vesmíru“
 • Stavba vesmírného korábu – molitanové kostky
 • Život ve vesmíru – sledování filmu na PC
 • Práce s encyklopediemi – pojmenování obrázků, nové pojmy
 • Seznámení s novou básní a písní

Nebezpečí o prázdninách:

 • Vyprávění nad obrázky léta, řešení modelových nebezpečných situací (kolo – helma, bezpečné místo, plavání, koupání jen za doprovodu dospělé osoby, míčové hry – hřiště,
 • Předcházení úrazům, poučení dětí o bezpečnosti
 • Modelová situace „u lékaře“
 • Chránit se proti klíšťatům – repelenty
 • Vyhýbat se cizím osobám
 • Výtvarné zachycení některého z letních sportů

Týden dětské radosti:

 • Malování na chodník před MŠ
 • Malování vodovými barvami – výstava obrázků na plot před MŠ
 • Šipkovaná s plněním úkolů
 • Cesta za pokladem
 • Zpívání s kytarou v přírodě – piknik

Předškoláci:

 • Dokončení dýchání s flétnou
 • Ukončení písanek pro předškoláky – děti si je odnesou domů
 • Pomoc při třídění výkresů
 • Pomoc při třídění stavebnic, úklid skříní, hraček
 • Pletí záhonků na přírodní zahradě

Informace pro rodiče:

 • 1. 6.  Den dětí v MŠ – vystoupí divadlo Ježek
 • Dopoledne s hasiči – opékání párků – 13.6.
 • Předškoláci navštíví I. třídu v ZŠ (aktovky s sebou)
 • Slavnostní rozloučení předškoláků v OS Městyse Batelova
 • Sportovní odpoledne s rodiči na školní zahradě – 14.6.

Datumy upřesníme na nástěnce.