Soutěž „Požární ochrana očima dětí“

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí a mládeže“.  Do této soutěže se zapojili i žáci naší školy. Nejlépe se umístila Karina Janková z 8. třídy, která ve své kategorii obsadila 2. místo. Blahopřejeme.