Čistá Vysočina

Také letos se žáci ZŠ Batelov zapojili do akce „Čistá Vysočina“, jejímž cílem je úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině v rámci kampaně Den Země. Ve středu 12. 4. se osm chlapců z 8. a 9. třídy vydalo s panem učitelem Marešem směrem ke Švábovu, aby posbírali kolem silnice vše, co do přírody nepatří. Nestačili se divit, jak člověk dokáže ničit životní prostředí. O to více nás těší, že se do ekologických aktivit zapojují i žáci naší školy.