ČESKÉ LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE – MORENA

Letos připadá pátá postní (smrtná) neděle na 2. dubna2017. Proto jsme v družině s týdenním předstihem vyráběli a malovali Morenu (Moranu). Pokud nám bude přát počasí, tak ji společně „vyneseme ze vsi“ v pondělí 3. dubna.