Školská rada

AKTUALITA

Školní rok 2017/2018

Jednání Školské rady se uskuteční ve středu 31. 8. 2017 od 16:30 hod v budově základní školy (učebna dějepisu).

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY po volbách 2014

Při Základní škole a mateřské škole Batelov, příspěvkové organizaci pracuje Školská rada v tomto složení:

 

Zástupci zřizovatele městyse Batelov:

Ing. Jaroslav Vítek

p. Jarmila Šebová

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Jaroslava Nevěčná

Mgr. Kateřina Sochorová

 

Zástupci rodičů:

Bc. Daniel Tausch

p. Hana Cáhová

 

Funkční období Školské rady je listopad 2014 - 2017.

Předseda Školské rady - Bc. Daniel Tausch.

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ze dne 10. 11. 2014 (zákonní zástupci)

Voleb se zúčastnilo 147 voličů z řad zákonných zástupců žáků, tj. 75%.

Do školské rady byli zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů: Bc . Daniel Tausch a paní Hana Cáhová.

Volby proběhly řádně podle volebního řádu. Zvolení kandidáti se dnem 10. 11. 2014 stávají členy školské rady při ZŠ a MŠ Batelov, příspěvkové organizaci.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ze dne 10. 11. 2014 (pedagogové)

Voleb se zúčastnilo 14 voličů z řad pedagogického kolektivu.

Do školské rady byly zvoleny kandidátky Mgr. Jaroslava Nevěčná a Mgr. Kateřina Sochorová.

Volby proběhly řádně podle volebního řádu. Zvolení kandidáti se dnem 10. 11. 2014 stávají členy školské rady při ZŠ a MŠ Batelov, příspěvkové organizaci.