2. A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Cábová,  kontakt: cabova@zsbatelov.cz