3. A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Viktorinová                   kontakt: viktorinova@zsbatelov.cz

 

Zoo Jihlava - 21. 9. 2016

 

 

Branná vycházka - 30. 9. 2016

 

 

Výtvarka s Ivou - březen 2017

 

         

         

 

Plavání - březen - květen

 

      

 

Program Prevence dětských úrazů - březen, květen 2017