Pasování na čtenáře

Pátek 24. června byl významným dnem v životě našich prvňáčků. Paní ředitelka a žáci 6. třídy je navštívili, aby je pasovali na čtenáře. Třídní učitelka Lenka Čechová pochválila své žáky za pokrok, jaký ve čtení za rok udělali. Žáci dostali pamětní list a slíbili, že každý přečte o prázdninách alespoň jednu knihu. Tak v září uvidíme, kdo slib splnil.