Výchovný poradce

ZÁKLADNÍ  INFORMACE

Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Sochorová

e-mail:sochorova@zsbatelov.cz

 

Konzultační hodiny: 

PONDĚLÍ   9.30 - 11.10 hod

STŘEDA    14.15 - 15.30 hod (po předchozí domluvě)

PÁTEK         9.30 - 10.15 hod

 

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:

1/ Péče o integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování.

2/ Poradenství k volbě povolání, aktuální informace k přijímacímu řízení.

3/ Spolupráce s IPS Jihlava k volbě povolání.

4/ Řešení výchovných problémů /spolupráce s třídními učiteli, výchovné komise/.

5/ Individuální konzultace rodičů a žáků.

6/ Prevence sociálně patologických jevů /záškoláctví, šikana, kyberšikana../.

7/ Spolupráce s PPP Jihlava, SPC Jihlava, OSPOD Jihlava, Policie ČR.

Důležité odkazy:

www.pppjihlava.estranky.cz

www.msdemlova.cz

 

Související články:

  1. Specifické poruchy učení a chování 
  2. Kariérové poradenství
  3. Informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU - 2017 naleznete zde
  4. Informace ke konání didaktických testů 2017