Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2017/2018

Září

 • Fotografování prvňáčků
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 1. - 2. ročník
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 3. - 4. ročník
 • Dopravní hřiště 4. třída
 • Forrest Gump – hudební vystoupení
 • Branná vycházka
 • Soutěž AŠSK – Malá kopaná - dívky
 • Fyzikálně přírodopisně preventivní pořad „Používám mozek“
 • Tonda obal na cestách

Říjen

 • Lesní pedagogika 1. - 4. ročník
 • Úřad práce - 9. ročník 
 • Školní kolo „Pythagoriáda“
 • Mezinárodní projekt ČR a SR – „Tajuplný svět knižních příběhů“
 • Soutěž AŠSK - Přespolní běh
 • Školní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Haloween
 • Vzpoura úrazům
 • Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav
 • ZOO Jihlava – 8. ročník

Listopad

 • SZÚ Jihlava 5. – 9. ročník
 • Okresní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Exkurze na DOD SOŠ a SOU Třešť – 9. ročník
 • Přednáška Prevence – „Právní odpovědnost“ – 9. ročník
 • Soutěž AŠSK - Florbal
 • Kyberkriminalita – 6. ročník
 • Školní kolo „SAPERE – vědět, jak žít“ – 3. - 9. třída
 • Rozsvěcení vánočního stromu

Prosinec

 • Školní kolo – Dějepisná olympiáda
 • Školní kolo NJ – 8. a 9. ročník
 • Školní kolo „Finanční gramotnost“
 • Okresní kolo „Pythagoriáda“ pro 6. – 8. ročník
 • SHŠ Pernštejni – Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé, obchodníci
 • Christmas – projekt AJ

Leden

 • Školní kolo AJ – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník
 • Informativní schůzka pro rodiče a žáky k volbě povolání
 • Okresní kolo Finanční gramotnost
 • Okresní kolo SAPERE
 • „Hrajeme si na sněhu“ pro 1. – 4. ročník
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Talentová soutěž ZAV

Únor

 • Beseda s dětmi z DDSS Jihlava
 • Matematická soutěž PANGEA
 • Projekt AJ – „VALENTINE´S DAY“
 • Školní kolo přírodovědné olympiády
 • Školní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
 • Školní ples

Březen

 • Mezinárodní znalostní a praktická lesnická soutěž YPEF 2018 (Young People in European Forests)
 • Zahájení plaveckého kurzu – 3. a 4. ročník
 • Soutěž PIŠQWORKY pro 5. -7. ročník
 • Soutěž AŠSK - Házená
 • Okresní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Třešťské divadelní jaro – 1. stupeň
 • Divadelní představení v Horáckém divadle
 • Projekt AJ - „EASTER“

Duben

 • Noc s Andersenem
 • Velikonoční symboly a zvyky
 • Jarní dílny
 • Soutěž „Školní virtuos“ – hra na hudební nástro
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Dějepisná exkurze - Památky Jihlavy - 6. ročník

Květen

 • Soutěž AŠSK - Pohár rozhlasu, vybíjená, McDonald´s cup
 • Dopravní hřiště – 4. ročník
 • Školní kolo „ Slavíček
 • Kapřík Metlík – autorské čtení a beseda – 1. – 5. třída

 Červen

 • Školní výlety
 • Branná vycházka
 • Exkurze ČNB Praha – 9. ročník
 • Memoriál Jiřího Kouby
 • Rozloučení s žáky 9. ročníku
 • Slavnostní ukončení školního roku

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
4. 9. Slavnostní zahájení školního roku  
11. 9. Fotografování 1. třídy M. Viktorinová
14. 9. Tonda obal na cestách – ekologická výchova J. Nevěčná
18. 9. Zahájení činnosti zájmových útvarů Vedoucí ZÚ
19. 9. ZOO Jihlava - 1. a 2. třída, Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“ M. Viktorinová, E. Cábová
19. 9. Dopravní hřiště – 4. třída K. Sochorová
23. 9. ZOO Jihlava - 3. a 4. třída, Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“ L. Čechová, K. Sochorová
21. 9. Forest Gump – hudební vystoupení K. Sochorová
27. 9. Fyzikálně přírodopisně preventivní pořad „Používám mozek“ ( 3. – 9. třída) J. Nevěčná
29. 9. Branná vycházka J. Nevěčná
do 29. 9. Odevzdání příspěvku pro Spolek rodičů – 200,- Kč třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
.    
28. 10. Státní svátek  
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
 

 

 
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
9. 1. (od 15.30 - 17.00 hod) Schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 2. čtvrtletí všichni učitelé
11. 1. Školní kolo biologické olympiády H. Uhlířová
17. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády J. Nevěčná
20. 1. Hudební vystoupení J. Nevěčná
23. 1. (od 13.30 hod) 2. čtvrtletní pedagogická rada všichni učitelé
26. 1. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce -  mladší žáci I. Mašková, I. Vychytová
27. 1. SHŠ Pernštejni – Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků, od 9.30 hod. – 1. stupeň, od 10.30 hod. – 2. stupeň J. Nevěčná
30. 1. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce - starší žáci I. Mašková, I. Vychytová
31. 1. Předání vysvědčení třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
2. 3. Vědomostní soutěž s lesnickou tématikou Young People in EuropeanForest (YPEF2017) v Pelhřimově H. Uhlířová
4. 3. Školní ples I. Mašková
2., 9., 16.,23., 30.3. Plavání 3. a 4. třída M. Viktorinová,  K. Sochorová
10. 3. Třešťské divadelní jaro 3. a 4. třída„Čertovská pohádka“ M. Viktorinová,  K. Sochorová
10. 3. Basketbal – starší chlapci M. Mareš
14. 3. Házená – starší chlapci M. Mareš
16. 3. Třešťské divadelní jaro 1. a 2. třída „Zlatá mlynářka“ E. Cábová, L. Čechová
16. 3. Výstava České korunovační klenoty – Jihlava – 8. a 9. třída Z. Hávová, I. Mašková
24. 3. Výstava České korunovační klenoty – Jihlava – 7. třída I. Horsáková
31. 3. Noc s Andersenem I. Horsáková
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
3. 4.  Hudební vystoupení Pavel Hrabě, v 8.30 hod 1. - 3. třída, v 9.30 hod 4. - 6. třída, v 10.30 hd 7. - 9. třída   J. Nevěčná
4. 4. Divadelní představení DIOD Jihlava – 1. a 2. třída E. Cábová, L. Čechová
5. 4. 

Vzdělávací program „Velikonoce“ – p. Krčálová, od 7.30 – 10.15 hod    1. – 3. třída 

J. Nevěčná
6. 4. 

Vzdělávací program „Velikonoce“ – p. Krčálová, od 7.30 – 10.15 hod    7. – 9. třída 

J. Nevěčná
6., 20., 27. Plavání 3. a 4. třídy M. Viktorinová, K. Sochorová
7. 4. 

Vzdělávací program „Velikonoce“ – p. Krčálová, od 7.30 – 10.15 hod     4. – 6. třída 

J. Nevěčná
7. 4. Zápis do 1. ročníku J. Nevěčná
10. 4. (v 13.30 hod) 3. čtvrtletní pedagogická rada všichni učitelé
10. 4. (od 15.30 - 17.00 hod) Schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí, v 15.30 hod společná schůzka TU s rodiči, poté individuální pohovory, setkání třídních důvěrníků v 15.00 hod všichni učitelé
11. 4.  Jarní dílny L. Čechová
12. 4.  Čistá Vysočina M. Mareš
12. 4. a 19. 4.  Přijímací řízení žáků 9. třídy  
20. 4. Školní kolo soutěže „ Školní virtuos“ M. Viktorinová, K. Sochorová
26. 4. Jednání Školské rady od 16.30 hod. A. Vybíralová
Datum Akce Zodpovídá
3. 5. McDonald´s cup 4. a 5. třída M. Mareš
4. 5. a 11. 5.  Plavání 3. a 4. třídy M. Viktorinová, K Sochorová
4. 5. Školní kolo soutěže „Slavíček“ M. Viktorinová, K Sochorová
9. - 12. 5. Projekt AJ – „MOTHER´S DAY“ učitelky AJ
9. - 26.5. Testování INSPIS  J. Nevěčná
10. 5. Exkurze 8. a 9. třídy – Grafitový důl Český Krumlov A. Šindelková, Z. Hávová
10. 5.  Vybíjená 4. a 5. třída M. Mareš
16. 5. Pohár rozhlasu – 6. a 7. třída M. Mareš, L. Suchá
17. 5. Pohár rozhlasu – 8. a 9. třída M. Mareš, L. Suchá
17. 5.  Prevence rizikového chování - 4. třída K. Sochorová
18. 5.  Školní zeměpisná olympiáda H. Uhlířová
23. 5. Fotografování od 8.00 hod (společná fotografie 25,- Kč, jednotlivec, skupina 15,- Kč) J. Nevěčná
25. 5. Exkurze ČNB Praha – 9. třída A. Vybíralová
26. 5.  Discgolf – 2. stupeň Z. Hávová
29. 5. Malá kopaná – 6. a 7. třída (chlapci) M. Mareš
29. 5. Dopravní hřiště 4. třída K. Sochoroová
29. 5.(od 7.30 - 10.15 hod) První pomoc do škol – ZZS Jihlava (8. třída) J. Nevěčná
v průběhu měsíce Soutěž CLEVER OWL učitelé AJ
Datum Akce Zodpovídá
1. 6. 

Běh pro Gambii

Z. Jiráková, J. Tauschová, I. Mašková
2. 6.  Projektový den „Svět peněz“ A. Vybíralová
7. 6.  Školní výlet 7. a 8. třída – Oslavany u Brna – zábavní park Permonium I. Vychytová, Z. Hávová
7. 6.  Ukončen sběr papíru  
8. 6.  Školní výlet 3. a 4. třídy – Jaroměřice nad Rokytnou - zámek M. Viktorinová, K.  Sochorová
9. 6.  Končí činnost zájmových útvarů vedoucí ZÚ
12. 6. (15.30 - 17.00 hod) 

Schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 4. čtvrtletí, v 15.30 společná schůzka TU s rodiči, poté individuální pohovory

všichni  učitelé
13. 6.  Setkání s rodiči budoucích prvňáčků v 15.30 hod A. Vybíralová, J. Nevěčná, M. Viktorinová
13. 6.  Školní výlet 5. a 6. třídy - Brno - VIDA centrum H. Uhlířová, I. Horsáková
14. 6.  Školní výlet 1. a 2. třídy -  Kamenice nad Lipou –Pohádková říše Fábula E. Cábová, L. Čechová
16. 6. Přednáška „Deset věcí, které by tví přátelé měli vědět o drogách“ 5. – 9. třída Z. Hávová
19. 6.  Prevence dětských úrazů – Jihlava – 3. třída M. Viktorinová
22. 6.  (od 13.30 hod) Pedagogická rada o prospěchu a chování za 4. čtvrtletí všichni učitelé
23. 6.  Školní výlet 9. třídy – Camp Řásná I. Mašková
26. 6.  Výměna učebnic všichni učitelé
27. 6.  Branné prvky ve výuce, požární poplach J. Nevěčná
28. - 29. 6. Den s třídním učitelem – úklid tříd, péče o přidělené záhony třídní učitelé
28. 6. Sportovní den – 2. stupeň M. Mareš, L.. Suchá
29. 6. Rozloučení 9. třídy v Kulturním domě I. Mašková
30. 6. Slavnostní zakončení školního roku všichni učitelé

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Sběr PET víček
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

06.11.2017      od 15:30 – 17:00 hod

08.01.2018      od 15:30 – 17:00 hod

09.04.2018      od 15:30 – 17:00 hod

11.06.2018      od 15:30 – 17:00 hod


 

PEDAGOGICKÉ RADY

06. 11. 2017      Hodnocení prospěchu a chování 1. čtvrtletí

22. 01. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 1. pololetí

09. 04. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 3. čtvrtletí

21. 06. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

06. 4. 2018 od 13:00 – 16:00 hod v budově ZŠ


 

PRÁZDNINY 2017/2018

Zahájení školního roku    4. 9. 2017

Podzimní prázdniny        26. 10. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny          23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Ukončení I. pololetí         31. 1. 2018

Pololetní prázdniny         2. 2. 2018

Jarní prázdniny               26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny     29. - 30. 3. 2018

Ukončení školního roku   29. 6. 2018

Hlavní prázdniny             2. 7. - 31. 8. 2018


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05