Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2016/2017

Září

 • Vzdělávací pořad společnosti na ochranu dravých ptáků Zayferus – Orli – supi - kondoři
 • Fotografování prvňáčků
 • Úřad práce – 9. ročník
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 1. - 4. ročník
 • Dopravní hřiště 4. třída
 • Hudební vystoupení - 1. stupeň
 • Branná vycházka
 • Soutěž AŠSK – Malá kopaná

Říjen

 • Historické památky Jihlavy – 7. ročník
 • Školní kolo „Pythagoriáda“
 • Mezinárodní projekt ČR a SR – „Záložka do knihy spojuje školy – „Čtu, čteš, čteme“
 • Soutěž AŠSK - Přespolní běh
 • Školní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Halloween
 • ZOO Jihlava – 8. ročník

Listopad

 • SZÚ Jihlava 5. – 9. ročník
 • Centrum VIDA Brno – 8. a 9. ročník 
 • Okresní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Exkurze na DOD SOŠ a SOU Třešť – 9. ročník
 • Přednáška Prevence – „Právní odpovědnost“ – 9. ročník
 • Soutěž AŠSK - Florbal
 • Kyberkriminalita – 6. ročník
 • Školní kolo „SAPERE – vědět, jak žít“ – 2. stupeň
 • Rozsvěcení vánočního stromu
 • Okresní kolo „Pythagoriáda“ pro 6. – 8. ročník

Prosinec

 • Školní kolo – Dějepisná olympiáda
 • Školní kolo NJ – 8. a 9. ročník
 • Školní kolo „Finanční gramotnost“
 • Návštěva betlémů v Třešti
 • Divadélko pro školy Hradec Králové
 • Christmas – projekt AJ

Leden

 • Školní kolo AJ – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník
 • Informativní schůzka pro rodiče a žáky k volbě povolání
 • Okresní kolo Finanční gramotnost
 • Okresní kolo SAPERE
 • SHŠ Pernštejni – „Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“
 • „Hrajeme si na sněhu“ pro 1. – 4. ročník
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Hudební pořad

Únor

 • Beseda s dětmi z DDSS Jihlava
 • Matematická soutěž PANGEA
 • Projekt AJ – „VALENTINE´S DAY“
 • Školní kolo přírodovědné olympiády
 • Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
 • Soutěž PIŠQWORKY pro 5. -7. ročník
 • Beseda se spisovatelkou Veronikou Válkovou

Březen

 • Školní ples
 • Zahájení plaveckého kurzu – 3. a 4. ročník
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Soutěž AŠSK - Házená
 • Okresní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Třešťské divadelní jaro – 1. stupeň
 • Soutěž „Školní virtuos“ – hra na hudební nástroj

Duben

 • Noc s Andersenem
 • Velikonoční symboly a zvyky
 • Jarní dílny
 • Projekt AJ - „EASTER“
 • Exkurze ČOV Batelov – 8. ročník
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Vzdělávací pořad – Chaloupky - středisko pro vzdělávání v přírodě – 8. a 9. ročník

Květen

 • Exkurze ČNB Praha – 9. ročník
 • Grafitový důl Český Krumlov
 • Soutěž AŠSK - Pohár rozhlasu, vybíjená, McDonald´s cup
 • Dopravní hřiště – 4. ročník
 • Školní kolo „ Slavíček

 Červen

 • Školní výlety
 • Exkurze Žďár nad Sázavou - 9. ročník
 • Branná vycházka
 • Exkurze Plastyko s.r.o. – 9. ročník
 • Memoriál Jiřího Kouby
 • Charitativní projekt – Běh pro Afriku
 • Rozloučení s žáky 9. ročníku
 • Slavnostní ukončení školního roku

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku  
2. 9. Den s třídním učitelem, Vzdělávací pořad společnosti na ochranu dravých ptáků Zayferus – Orli – supi - kondoři, Práce na školním pozemku J. Nevěčná
12. 9. Fotografování 1. třídy E. Cábová
12. 9. Úřad práce v Jihlavě – 9. třída (9.30 - 13.00 hod) K. Sochorová
21. 9. ZOO Jihlava- 3. a 4. třída, Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“ M. Viktorinová, K. Sochorová
22. 9. Dopravní hřiště – 4. třída K. Sochorová
23. 9. ZOO Jihlava- 1. a 2. třída, Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“ E. Cábová, L. Čechová
29. 9. Hudební vystoupení - 1. stupeň v 7. 30 hod, 2. stupeň v 8.30 hod K. Sochorová
30. 9. Branná vycházka J. Nevěčná
Datum Akce Zodpovídá
3. 10. Podzimní výstava Českého svazu zahrádkářů Třídní učitelé
5. 10. Okresní kolo v Jihlavě - Přespolní běh L. Suchá, M. Mareš
6. 10. Exkurze Střední průmyslová škola Pelhřimov - 9. třída I. Mašková
10. 10. Exkurze SŠ stavební Jihlava – 9. třída I. Mašková
10. 10. Exkurze ZOO Jihlava – 8. třída H. Uhlířová, Z. Hávová
12. 10. Divadelní představení DIOD Jihlava 3. – 6. třída Squadra Sua – Bomberos K. Sochorová
18. 10. Okresní kolo Pythagoriády Z. Hávová
25. 10. Okresní kolo - Malá kopaná - dívky M. Mareš
25. 10. Halloween Učitelé AJ
Během měsíce Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy - Čtu, čteš, čteme“ J. Nevěčná
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny  
28. 10. Státní svátek  
Datum Akce Zodpovídá
2. 11. Spolupráce ZŠ a MŠ – návštěva 4. třídy u Kytiček K. Sochorová
2. 11. Beseda s Mgr. Křoustkem Z. Hávová
2. 11. Exkurze na SOŠ a SOU Třešť – 9. ročník I. Mašková
3. 11. Přednáška na téma „Dušičky, Halloween“ 4. - 6. třída J. Nevěčná
4. 11. Přednáška na téma „Dušičky, Halloween“ 7. - 9. třída J. Nevěčná
4. 11. Oblastní kolo soutěže Pišqworky v Jihlavě A. Šindelková
7. 11.

Pedagogická rada od 13:30 hod, Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy od 15:00 hod,

Třídní schůzky od 15:30 - 17:00 hod

všichni učitelé
7. 11. - 11. 11. Testování žáků 9. ročníku – SCIO testy I. Horsáková, I,. Mašková, I. Vychytová, A. Vybíralová, A. Šindelková, Z. Hávová
10. 11. Okresní kolo ve florbale – mladší žáci M. Mareš
10. 11. Přednáška SZÚ – Závisláček 5. – 6. třída, Hrou proti AIDS 7. a 8. třída Z. Hávová
15. 11. Okresní kolo ve florbale – starší žákyně M. Mareš
16. 11. Okresní kolo ve florbale – starší žáci M. Mareš
16. 11. Exkurze 7., 8. , 9. třídy „Centrum VIDA Brno“ A. Šindelková, Z. Hávová
26. 11. Vystoupení při rozsvěcení vánočního stromečku od 18:00 hod K. Sochorová
29. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo J. Nevěčná, I. Horsáková
v průběhu měsíce Školní kolo „SAPERE – vědět, jak žít“ – 2. stupeň učitelky RV
Datum Akce Zodpovídá
1. 12.

Divadélko z Hradce
 v 8:30 hod (1. - 4. třída Bajky pana Ezopa) v 9:30 hod (5. - 9. třída Don Quijote a ti druzí), vybíráme 40,- Kč

J. Nevěčná
12. 12.

Energie pro budoucnost - beseda - Mgr. P. Vlček

7. třída (1. a 2. vyučovací hodina), 8. třída (3. a 4. vyučovací hodina), 9. třída (5. a 6. vyučovací hodina)

J. Nevěčná
13. 12. Školní kolo olympiády v českém jazyce I. Horsáková
19. - 21. 12. Christmas - projekt AJ učitelé AJ
20. 12. Talentová soutěž ZAV v Telči A. Vybíralová
v průběhu měsíce Školní kolo soutěže "Sapere - vědět, jak žít" A. Vybíralová
v průběhu měsíce Školní kolo soutěže "Finanční gramotnost" A. Vybíralová
v průběhu měsíce Školní kolo soutěže "Tuta Via Vitae" A. Vybíralová
22. 12. Předvánoční den s TU TU
     
Datum Akce Zodpovídá
9. 1. (od 15.30 - 17.00 hod) Schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 2. čtvrtletí všichni učitelé
11. 1. Školní kolo biologické olympiády H. Uhlířová
17. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády J. Nevěčná
20. 1. Hudební vystoupení J. Nevěčná
23. 1. (od 13.30 hod) 2. čtvrtletní pedagogická rada všichni učitelé
26. 1. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce -  mladší žáci I. Mašková, I. Vychytová
27. 1. SHŠ Pernštejni – Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků, od 9.30 hod. – 1. stupeň, od 10.30 hod. – 2. stupeň J. Nevěčná
30. 1. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce - starší žáci I. Mašková, I. Vychytová
31. 1. Předání vysvědčení třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
1. 2. Okresní kolo olympiády v českém jazyce I. Horsáková
2. 2. Odvoz sebraného papíru I. Vychytová
3. 2. Pololetní prázdniny  
10. 2. Setkání zástupců školního parlamentu s vedením školy A. Vybíralová, J. Nevěčná
13. - 17. 2. „VALENTINE´S DAY“ učitelé AJ
13. - 15. 2. Lyžařský výcvikový kurz - Čeřínek M. Mareš, L. Suchá
14. 2. Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce I. Mašková, I. Vychytová
16. 2. Beseda žáků 7. a 8. třídy s žáky Dětského domova Jihlava Z. Hávová
16. 2. PIŠQWORKY – turnaj Z. Hávová, A. Šindelková
20. - 24. 2. Jarní prázdniny  
28. 2. Beseda se spisovatelkou Veronikou Válkovou –6. – 9. ročník I. Horsáková
v průběhu měsíce Matematická soutěž PANGEA A. Šindelková, Z. Hávová
v průběhu měsíce Okresní kolo soutěže „Finanční gramotnost“ A. Vybíralová
v průběhu měsíce Okresní kolo soutěže „Sapere - vědět, jak žít“ Z. Hávová
v průběhu měsíce Okresní kolo soutěže „Tuta Via Vitae“ Z. Hávová
     
Datum Akce Zodpovídá
2. 3. Vědomostní soutěž s lesnickou tématikou Young People in EuropeanForest (YPEF2017) v Pelhřimově H. Uhlířová
4. 3. Školní ples I. Mašková
2., 9., 16.,23., 30.3. Plavání 3. a 4. třída M. Viktorinová,  K. Sochorová
10. 3. Třešťské divadelní jaro 3. a 4. třída„Čertovská pohádka“ M. Viktorinová,  K. Sochorová
10. 3. Basketbal – starší chlapci M. Mareš
14. 3. Házená – starší chlapci M. Mareš
16. 3. Třešťské divadelní jaro 1. a 2. třída „Zlatá mlynářka“ E. Cábová, L. Čechová
16. 3. Výstava České korunovační klenoty – Jihlava – 8. a 9. třída Z. Hávová, I. Mašková
24. 3. Výstava České korunovační klenoty – Jihlava – 7. třída I. Horsáková
31. 3. Noc s Andersenem I. Horsáková
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
3. 4.  Hudební vystoupení Pavel Hrabě, v 8.30 hod 1. - 3. třída, v 9.30 hod 4. - 6. třída, v 10.30 hd 7. - 9. třída   J. Nevěčná
4. 4. Divadelní představení DIOD Jihlava – 1. a 2. třída E. Cábová, L. Čechová
5. 4. 

Vzdělávací program „Velikonoce“ – p. Krčálová, od 7.30 – 10.15 hod    1. – 3. třída 

J. Nevěčná
6. 4. 

Vzdělávací program „Velikonoce“ – p. Krčálová, od 7.30 – 10.15 hod    7. – 9. třída 

J. Nevěčná
6., 20., 27. Plavání 3. a 4. třídy M. Viktorinová, K. Sochorová
7. 4. 

Vzdělávací program „Velikonoce“ – p. Krčálová, od 7.30 – 10.15 hod     4. – 6. třída 

J. Nevěčná
7. 4. Zápis do 1. ročníku J. Nevěčná
10. 4. (v 13.30 hod) 3. čtvrtletní pedagogická rada všichni učitelé
10. 4. (od 15.30 - 17.00 hod) Schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí, v 15.30 hod společná schůzka TU s rodiči, poté individuální pohovory, setkání třídních důvěrníků v 15.00 hod všichni učitelé
11. 4.  Jarní dílny L. Čechová
12. 4.  Čistá Vysočina M. Mareš
12. 4. a 19. 4.  Přijímací řízení žáků 9. třídy  
20. 4. Školní kolo soutěže „ Školní virtuos“ M. Viktorinová, K. Sochorová
26. 4. Jednání Školské rady od 16.30 hod. A. Vybíralová
Datum Akce Zodpovídá
3. 5. McDonald´s cup 4. a 5. třída M. Mareš
4. 5. a 11. 5.  Plavání 3. a 4. třídy M. Viktorinová, K Sochorová
4. 5. Školní kolo soutěže „Slavíček“ M. Viktorinová, K Sochorová
9. - 12. 5. Projekt AJ – „MOTHER´S DAY“ učitelky AJ
9. - 26.5. Testování INSPIS  J. Nevěčná
10. 5. Exkurze 8. a 9. třídy – Grafitový důl Český Krumlov A. Šindelková, Z. Hávová
10. 5.  Vybíjená 4. a 5. třída M. Mareš
16. 5. Pohár rozhlasu – 6. a 7. třída M. Mareš, L. Suchá
17. 5. Pohár rozhlasu – 8. a 9. třída M. Mareš, L. Suchá
17. 5.  Prevence rizikového chování - 4. třída K. Sochorová
18. 5.  Školní zeměpisná olympiáda H. Uhlířová
23. 5. Fotografování od 8.00 hod (společná fotografie 25,- Kč, jednotlivec, skupina 15,- Kč) J. Nevěčná
25. 5. Exkurze ČNB Praha – 9. třída A. Vybíralová
26. 5.  Discgolf – 2. stupeň Z. Hávová
29. 5. Malá kopaná – 6. a 7. třída (chlapci) M. Mareš
29. 5. Dopravní hřiště 4. třída K. Sochoroová
29. 5.(od 7.30 - 10.15 hod) První pomoc do škol – ZZS Jihlava (8. třída) J. Nevěčná
v průběhu měsíce Soutěž CLEVER OWL učitelé AJ
Datum Akce Zodpovídá
1. 6. 

Běh pro Gambii

Z. Jiráková, J. Tauschová, I. Mašková
2. 6.  Projektový den „Svět peněz“ A. Vybíralová
7. 6.  Školní výlet 7. a 8. třída – Oslavany u Brna – zábavní park Permonium I. Vychytová, Z. Hávová
7. 6.  Ukončen sběr papíru  
8. 6.  Školní výlet 3. a 4. třídy – Jaroměřice nad Rokytnou - zámek M. Viktorinová, K.  Sochorová
9. 6.  Končí činnost zájmových útvarů vedoucí ZÚ
12. 6. (15.30 - 17.00 hod) 

Schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 4. čtvrtletí, v 15.30 společná schůzka TU s rodiči, poté individuální pohovory

všichni  učitelé
13. 6.  Setkání s rodiči budoucích prvňáčků v 15.30 hod A. Vybíralová, J. Nevěčná, M. Viktorinová
13. 6.  Školní výlet 5. a 6. třídy - Brno - VIDA centrum H. Uhlířová, I. Horsáková
14. 6.  Školní výlet 1. a 2. třídy -  Kamenice nad Lipou –Pohádková říše Fábula E. Cábová, L. Čechová
16. 6. Přednáška „Deset věcí, které by tví přátelé měli vědět o drogách“ 5. – 9. třída Z. Hávová
19. 6.  Prevence dětských úrazů – Jihlava – 3. třída M. Viktorinová
22. 6.  (od 13.30 hod) Pedagogická rada o prospěchu a chování za 4. čtvrtletí všichni učitelé
23. 6.  Školní výlet 9. třídy – Camp Řásná I. Mašková
26. 6.  Výměna učebnic všichni učitelé
27. 6.  Branné prvky ve výuce, požární poplach J. Nevěčná
28. - 29. 6. Den s třídním učitelem – úklid tříd, péče o přidělené záhony třídní učitelé
28. 6. Sportovní den – 2. stupeň M. Mareš, L.. Suchá
29. 6. Rozloučení 9. třídy v Kulturním domě I. Mašková
30. 6. Slavnostní zakončení školního roku všichni učitelé

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Sběr PET víček
 • Charitativní projekt „Čtení pomáhá“
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Projekt „Čteme si navzájem“
 • Činnost žákovského parlamentu
 • Projekt EURONET 50/50

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

07.11.2016      od 15:30 – 17:00 hod

09.01.2017      od 15:30 – 17:00 hod

10.04.2017      od 15:30 – 17:00 hod

12.06.2017      od 15:30 – 17:00 hod


 

PEDAGOGICKÉ RADY

07. 11. 2016      Hodnocení prospěchu a chování 1. čtvrtletí

23. 01. 2017      Hodnocení prospěchu a chování 1. pololetí

10. 04. 2017      Hodnocení prospěchu a chování 3. čtvrtletí

22. 06. 2017      Hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

07. 4. 2017 od 13:00 – 16:00 hod v budově ZŠ


 

PRÁZDNINY 2016/2017

Zahájení školního roku    1. 9. 2016

Podzimní prázdniny        26. 10. a 27. 10. 2016

Vánoční prázdniny          23. 12. 2016 - 2. 1. 2017

Ukončení I. pololetí         31. 1. 2017

Pololetní prázdniny         3. 2. 2017

Jarní prázdniny               20. 2. - 26. 2. 2017

Velikonoční prázdniny     13. 4. 2017

Ukončení školního roku   30. 6. 2017

Hlavní prázdniny             1. 7. - 1. 9. 2017


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05