Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2017/2018

Září

 • Fotografování prvňáčků
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 1. - 2. ročník
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 3. - 4. ročník
 • Dopravní hřiště 4. třída
 • Forrest Gump – hudební vystoupení
 • Branná vycházka
 • Soutěž AŠSK – Malá kopaná - dívky
 • Fyzikálně přírodopisně preventivní pořad „Používám mozek“
 • Tonda obal na cestách

Říjen

 • Lesní pedagogika 1. - 4. ročník
 • Úřad práce - 9. ročník 
 • Školní kolo „Pythagoriáda“
 • Mezinárodní projekt ČR a SR – „Tajuplný svět knižních příběhů“
 • Soutěž AŠSK - Přespolní běh
 • Školní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Haloween
 • Vzpoura úrazům
 • Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav
 • ZOO Jihlava – 8. ročník

Listopad

 • SZÚ Jihlava 5. – 9. ročník
 • Okresní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Exkurze na DOD SOŠ a SOU Třešť – 9. ročník
 • Přednáška Prevence – „Právní odpovědnost“ – 9. ročník
 • Soutěž AŠSK - Florbal
 • Kyberkriminalita – 6. ročník
 • Školní kolo „SAPERE – vědět, jak žít“ – 3. - 9. třída
 • Rozsvěcení vánočního stromu

Prosinec

 • Školní kolo – Dějepisná olympiáda
 • Školní kolo NJ – 8. a 9. ročník
 • Školní kolo „Finanční gramotnost“
 • Okresní kolo „Pythagoriáda“ pro 6. – 8. ročník
 • SHŠ Pernštejni – Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé, obchodníci
 • Christmas – projekt AJ

Leden

 • Školní kolo AJ – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník
 • Informativní schůzka pro rodiče a žáky k volbě povolání
 • Okresní kolo Finanční gramotnost
 • Okresní kolo SAPERE
 • „Hrajeme si na sněhu“ pro 1. – 4. ročník
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Talentová soutěž ZAV

Únor

 • Beseda s dětmi z DDSS Jihlava
 • Matematická soutěž PANGEA
 • Projekt AJ – „VALENTINE´S DAY“
 • Školní kolo přírodovědné olympiády
 • Školní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
 • Školní ples

Březen

 • Mezinárodní znalostní a praktická lesnická soutěž YPEF 2018 (Young People in European Forests)
 • Zahájení plaveckého kurzu – 3. a 4. ročník
 • Soutěž PIŠQWORKY pro 5. -7. ročník
 • Soutěž AŠSK - Házená
 • Okresní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Třešťské divadelní jaro – 1. stupeň
 • Divadelní představení v Horáckém divadle
 • Projekt AJ - „EASTER“

Duben

 • Noc s Andersenem
 • Velikonoční symboly a zvyky
 • Jarní dílny
 • Soutěž „Školní virtuos“ – hra na hudební nástro
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Dějepisná exkurze - Památky Jihlavy - 6. ročník

Květen

 • Soutěž AŠSK - Pohár rozhlasu, vybíjená, McDonald´s cup
 • Dopravní hřiště – 4. ročník
 • Školní kolo „ Slavíček
 • Kapřík Metlík – autorské čtení a beseda – 1. – 5. třída

 Červen

 • Školní výlety
 • Branná vycházka
 • Exkurze ČNB Praha – 9. ročník
 • Memoriál Jiřího Kouby
 • Rozloučení s žáky 9. ročníku
 • Slavnostní ukončení školního roku

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
4. 9. Slavnostní zahájení školního roku  
11. 9. Fotografování 1. třídy M. Viktorinová
14. 9. Tonda obal na cestách – ekologická výchova J. Nevěčná
18. 9. Zahájení činnosti zájmových útvarů Vedoucí ZÚ
19. 9. ZOO Jihlava - 1. a 2. třída, Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“ M. Viktorinová, E. Cábová
19. 9. Dopravní hřiště – 4. třída K. Sochorová
23. 9. ZOO Jihlava - 3. a 4. třída, Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“ L. Čechová, K. Sochorová
21. 9. Forest Gump – hudební vystoupení K. Sochorová
27. 9. Fyzikálně přírodopisně preventivní pořad „Používám mozek“ ( 3. – 9. třída) J. Nevěčná
29. 9. Branná vycházka J. Nevěčná
do 29. 9. Odevzdání příspěvku pro Spolek rodičů – 200,- Kč třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
během měsíce Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ - téma - Tajuplný svět knižních příběhů J. Nevěčná
2. 10. Podzimní výstava Českého svazu zahrádkářů vyučující
5. 10.  Přespolní běh 6. – 9. třída M. Mareš, L. Suchá
9. 10. Školní kolo Pišqworky A. Šindelková, Z. Hávová
9. 10. Exkurze Úřad práce – 9. třída K. Sochorová
12. 10. Lesní pedagogika – 1. – 4. třída J. Nevěčná
12. 10. Exkurze SPŠ a SOU Pelhřimov – 9. třída Z. Hávová
13. 10. Exkurze ZOO Jihlava – 8. třída A. Nachlingerová
24. 10. Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav 8. a 9. třída Z. Hávová
25. 10. Vzpoura úrazům 6. – 9. třída J. Nevěčná
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny x
28. 10. Státní svátek x
31. 10. Halloween učitelé AJ
Datum Akce Zodpovídá
1. - 9. 11. Testování žáků 9. ročníku - SCIO J.Nevěčná, I. Mašková, A.Vybíralová, A. Šindelková, Z. Hávová
2. 11. Exkurze 9. třídy – SOŠ a SOU Třešť (8.25 – 11.30) Z. Hávová
6. 11. Pedagogická rada v 13:30 hod, Společná schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí, poté individuální pohovory (15.30 - 17.00 hod), Setkání třídních důvěrníků s vedením školy v 15.00 hod všichni učitelé
6. 11. Volby do  Školské rady (v době třídních schůzek) všichni  učitelé
v průběhu měsíce Testování ČŠI – 9. třída J. Nevěčná
9. 11. Setkání zástupců žákovského parlamentu s vedením školy Z. Hávová
10. 11. Okresní kolo ve florbale – mladší žáci M. Mareš
15. 11.

Beseda Alkoholismus 7. – 9. třída

Z.  Hávová
16. 11. Okresní kolo Pišqworky A. Šindelková
22. 11. Okresní kolo ve florbale – mladší  žáci (6. a 7. třída) M. Mareš
23. 11. Beseda s dětmi z DD Jihlava – 7. třída Z. Hávová
26. 11. v 18.00 hod Vystoupení při rozsvícení vánočního stromečku K. Sochorová
27. 11. Divadelní představení – Horácké divadlo M. Viktorinová
28. 11. Okresní kolo ve florbale – starší žákyně (8. a 9. třída) L. Suchá
29. 11. Okresní kolo ve florbale – starší žáci (8. a 9. třída) M. Mareš
30. 11.  Dějepisná olympiáda – školní kolo J. Nevěčná
     
Datum Akce Zodpovídá
 

 

 
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
 

 

 
 

 

 
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
 

 

 
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Sběr PET víček
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

06.11.2017      od 15:30 – 17:00 hod

08.01.2018      od 15:30 – 17:00 hod

09.04.2018      od 15:30 – 17:00 hod

11.06.2018      od 15:30 – 17:00 hod


 

PEDAGOGICKÉ RADY

06. 11. 2017      Hodnocení prospěchu a chování 1. čtvrtletí

22. 01. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 1. pololetí

09. 04. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 3. čtvrtletí

21. 06. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

06. 4. 2018 od 13:00 – 16:00 hod v budově ZŠ


 

PRÁZDNINY 2017/2018

Zahájení školního roku    4. 9. 2017

Podzimní prázdniny        26. 10. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny          23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Ukončení I. pololetí         31. 1. 2018

Pololetní prázdniny         2. 2. 2018

Jarní prázdniny               26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny     29. - 30. 3. 2018

Ukončení školního roku   29. 6. 2018

Hlavní prázdniny             2. 7. - 31. 8. 2018


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05