Memoriál Jiřího Kouby 2015

Dne 25. 6. 2015 se konal sedmý ročník „Memoriálu Jiřího Kouby". Na rozdíl od předchozích ročníků jsme za sportovní disciplínu nezvolili fotbal. Sáhli jsme po pálkovací hře – softbalu. Žáci se s ní seznámili v hodinách tělesné výchovy. Desetičlenná smíšená družstva žáků a žákyň druhého stupně se utkala systémem každý s každým. Prvenství obhájila 9. třída následovaná 7. třídou. Bronz brali osmáci a čtvrtou příčku pak šesťáci. Všechna družstva obdržela diplom, každý z účastníků pak sladkou odměnu.