9.A

Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Hávová             kontakt: havova@zsbatelov.cz