8.A

Třídní učitelka: Ing. Ivana Vychytová, kontakt: vychytova@zsbatelov.cz

___________________________________________________________________________________________________________________________________