8.A

Třídní učitelka: Mgr Zdeňka Hávová, kontakt: havova@zsbatelov.cz

___________________________________________________________________________________________________________________________________

                                      

      Březen 2017                                                                                                                                       Vycházka 30. 9. 2016

                                      

      Exkurze do ZOO v Jihlavě 10. 10. 2016                                                                                          Exkurze 10. 5. 2017 - grafitový důl

                                      

    Den dětí 1. 6. 2017                                                                                                                            Výlet 7. 6. 2017