7.A

Třídní učitelka: Ing. Ivana Vychytová,  kontakt: vychytova@zsbatelov.cz