Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

"ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ"     

TÉMATA:

 • "Přivítáme nové kamarády"
 • "Můj nový kamarád"
 • "Fouká, fouká větříček"
 • "Boudo, budko"

 

SEZNAMUJEME SE, OSVOJUJEME SI:

 • seznamování dětí s prostředím třídy, mateřské školy a blízkého okolí

 • osvojovat si zásady společného soužití, komunikace; vytvoření společných pravidel vzájemných vztahů, řídit se jimi

 • seznamovat se s novými kamarády, jejich jmény, se zaměstnanci MŠ,  poznat svoji značku
 • navazování nových přátelství
 • vyprávění zážitků z prázdnin, rozhovory
 • vést děti ke vzájemné spolupráci, samostatnosti, respektování jeden druhého,  k samostatnému rozhodování a odpovědnosti, ohleduplnosti, k vědomí, že každý má nejen svá práva, ale také povinnosti
 • upevňování společenských pravidel chování, umět požádat, poděkovat, pozdravit...
 • vytvářet kladný vztah k přírodě, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
 • sledování změn v přírodě, barev přírody; zelenina, počasí
 • poučení o bezpečnosti ve třídě i mimo MŠ
 • hry na pískovišti
 • relaxační činnosti, kooperativní činnosti, společenské hry
 • seznámení s pohádkou "Boudo, budko", rozvíjení slovní zásoby, reprodukce pohádky

 

HRAJEME SI, VYPRÁVÍME, ZPÍVÁME, KRESLÍME:

 • básničky: "Kamarády voláme", "Kopu, kopu brambory", "Těším se do školky", "Spinkání po obědě"
 • písničky: "Pojď si hrát", "Šel zahradník do zahrady", "Sluníčka", "Pastelky"
 • ph "Na jména", "Kdo jsi", "Magnet", "Vánek a vichřice"

     

PŘEDŠKOLÁCI:

 • seznámení s koutkem pro předškoláky
 • správný úchop tužky, tlak na tužku
 • grafomotorické cviky – pracovní listy
 • zápisy do diagnostik
 • základní a doplňkové barvy
 • kresba postavy
 • orientace v prostoru
 • rozvíjení funkčních gramotností, zaměření na komunikaci, rozvíjení slovní zásoby
 • používání příborů

 

14. 9.  v 15. 30 hod. bude informativní schůzka pro rodiče.     

ŘÍJEN

LISTOPAD

 

PROSINEC

ČINNOSTI V LEDNU

 

Činnosti v únoru

 

BŘEZEN

 

DUBEN

 

KVĚTEN

 

ČINNOSTI V ČERVNU