Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2017 –2018

VESELÝ ROK S CHYTROU LIŠKOU FRANTIŠKOU

Do Motýlkové třídy je pro letošní školní rok 2017/2018 zapsáno celkem 27 dětí, 9 dívek a 18 chlapců, od 2,5 do 7 let. Děti jsou z Batelova, Hříběcí, Lovětína, Bezděčína a Nové Vsi. V letošním školním roce budou opět pracovat s dětmi dvě učitelky Bc. Milena Stejnková a Bc. Tereza Přechová. Motýlková třída se nachází v I. Pavilonu v přízemí a bude mít celodenní provoz. Třída se všemi pomůckami a hračkami je přizpůsobena pro děti tak, aby se mohly samy obsloužit a aby na vše dobře dosáhly.

Seznam dětí:

Edr Mikuláš

Severová Eliška

Háva Miloslav

Šereda Zdeněk

Jelínek Lukáš

Škrabálková Nela

Jelínková Vendula

Šprincl Hynek

Kašík Petr

Šprincl Metoděj

Kašíková Kristýna

Štrunc Daniel

Kočvara Filip

Štruncová Nikol

Mutlová Amálie

Tůma Josef

Mutlová Natálie

Tůma Petr

Neuwirt Kryštof

Václavek Matyáš

Neuwirt Patrik

Venkrbec Jáchym

Nevrkla Josef

Venkrbec Matěj

Nevrklová Linda

Vítková Karla

Paris Denis

 

 

Třídní vzdělávací plán pro tento školní rok ponese název: „VESELÝ ROK S CHYTROU LIŠKOU FRANTIŠKOU.“ 

Hlavním cílem TVP bude seznámit děti s lidovou moudrostí skrytou v nejznámějších bajkách o zvířatech a pomocí poučných a často veselých situací ze života zvířat přiblížit dětem nenásilnou formou některé principy, které fungují ve světě lidí. Motivací pro děti bude plyšová liška Františka, která je provede různými oblastmi světa a života. Tématické celky se budou plánovat na určitá časová období a mohou být doplňovány tématy vzešlými ze spontánně vzniklých situací, nápadů a zájmu dětí. Časový plán jednotlivých bloků bude tedy orientační, volný a přizpůsobitelný.

 

Třídní vzdělávací program bude zaměřen environmentálně. Povedeme děti k citlivému vztahu k přírodě. Aktivně budeme rozšiřovat znalosti a schopnosti umět se v přírodě a k přírodě chovat. Povedeme děti k celkovému estetickému vnímání a pochopení principu života v přírodě, k rozšiřování znalostí ve všech oblastech živé a neživé přírody. To vše by mělo přinést a vytvořit u dětí schopnost ekologického myšlení a jednání. Pohybem v přírodním terénu budeme rozvíjet motoriku, rovnováhu, koordinaci pohybu, orientaci v prostoru a posilovat zdraví. K tomu budeme využívat přírody v okolí MŠ a také naší přírodní zahradu.

 

Naším cílem bude vybudovat naučnou stezku v naší přírodní zahradě, která povede k dalšímu rozvíjení našich dětí. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti budou seznamovat s přírodními zákony, učit se vzájemné spolupráci, rozvíjet pozorovací schopnosti a poznání. Nenásilnou formou děti seznámíme s odlišnostmi kultur různých národů a jejich zvyky. Vytvoříme u dětí povědomí o planetě Zemi, o světě a o různorodosti života na něm. Budeme děti podporovat v jejich touze po poznání, podporovat spoluúčast a samostatné rozhodování.

 

Vzdělávání v naší třídě bude uskutečňováno po celý den ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Využíváme individuální, skupinové a frontální činnosti. Nově příchozím dětem se budeme snažit usnadnit vstup do MŠ a pomůžeme jim s adaptací na nové prostředí i kamarády. Seznámíme se s novým prostředím, vytvoříme si společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném kontaktu. Seznámíme se také s pravidly bezpečného chování na školní zahradě  a na vycházkách. Postupně budeme u dětí upevňovat zdravé životní a hygienické návyky. Společně se budeme snažit vytvářet pohodové prostředí, spolupracovat a respektovat se a naučíme se pomáhat mladším kamarádům. Velký důraz budeme klást také na příravu předškoláků pro vstup do ZŠ. Zaměříme se na správné držení tužky, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, paměť, na vnímání času, prostoru, pravolevou orientaci, matematické představy, komunikaci, řeč apod. U všech dětí pak budeme rozvíjet funkční gramotnosti – předmatematické, předčtenářské, sociální, počítačové, finanční, kulturní a přírodní. Dále budeme také pokračovat ve spolupráci se ZŠ a třídou paní učitelky M. Viktorinové.