Org. školního roku

 

ZÁŘÍ

Bajka měsíce: „Liška a čáp“- nedělej jiným to, co nechceš, aby dělali oni tobě.

TÉMATA:

 • Jdu si s vámi hrát.
 • Třída plná kamarádů.
 • Poznáváme přírodu.
 • Podzime, podzime, co pro nás máš?

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Prostřednictvím plyšové hračky lišky Františky budeme děti adaptovat na prostředí MŠ a seznamovat je s novými kamarády, hračkami, s režimem dne, návyky, pravidly kolektivního soužití, povedeme děti k navazování kontaktů mezi sebou a budeme rozvíjet komunikativní dovednosti.
 • Vytvoříme dětem takové podmínky, které napomohou k tomu, aby zde děti získaly své místo, cítily se jistě a bezpečně a byly se schopné tak dobře orientovat a navazovat vztahy s ostatními.
 • Zaměříme se na rozvoj pohybových schopností a na rozvoj tvořivého myšlení.
 • Seznámíme se s prostředím, kde dítě žije a vytvoříme si pozitivní vztah k němu.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Jednoduché sebeobslužné činnosti.
 • Lokomoční pohybové činnosti.
 • Komentování zážitků a aktivit.
 • Pozorování prostředí a manipulace s předměty.
 • Námětové hry a činnosti.
 • Výtvarné a pracovní činnosti. Grafomotorické cviky.
 • Setkávání se s pozitivními vzory chování.
 • Vycházky do okolí MŠ a orientace v prostředí MŠ.
 • Uplatňování společenských návyků ve styku s dospělými i dětmi.
 • Poučení dětí o bezpečnosti ve třídě i při pobytu venku.

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Seznámení dětí s koutkem pro předškoláky a obsahujícími pomůckami.
 • Použití příboru při stolování.
 • Zápisy do diagnostik. Správný úchop tužky.
 •  Grafomotorické cviky – pracovní listy.

 

14.9. v 15.30 hod.  informativní schůzka pro rodiče

 

 

ŘÍJEN

 

LISTOPAD

 

                          

PROSINEC

 

 

LEDEN

 

ÚNOR

 

BŘEZEN

 

 

DUBEN

 

KVĚTEN

 

 

 

                    

ČERVEN