Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

„Barevné září“

 • Po prázdninách ve školce
 • Naše sovička Vendulka
 • Barevné hraní aneb co děláme celý den
 • Foukej, foukej větříku

Po prázdninách ve školce

 • seznamování se s novým prostředím a okolím MŠ
 • poznávání nových kamarádů „Já a moji kamarádi“
 • vyprávění zážitků z prázdnin „Letní vzpomínání“
 • seznamování se s budovou MŠ, třídami, pravidly
 • přivítání nového kamaráda a maskota sovičku
 • poznávání vlastních značek v šatně, umývárně
 • seznámení s písní „Kdo je kamarád“ doprovázenou pohybem a nápodobou
 • seznámení s básní „Dobré ráno“, artikulační rozcvička, procvičení mluvidel 
 • hry „Sovička je kamarád“, taneční hra „Vyber značku“, hra „Poznávání jmen“
 • vybarvování značek a lepení na barevný papír, omalovánky, kreslení vzpomínek na prázdniny 

Naše sovička Vendulka

 • poslech příběhu o sovičce Vendulce – reprodukce
 • vyprávění nad obrázky sov
 • seznámení s písní sova
 • lepení mozaiky
 • sluchová hra „Sovo zahoukej“
 • malování, kreslení a stříhání
 • seznámení s básní „Sova“

Barevné hraní aneb co děláme celý den

 • seznamování se s režimem dne a tvoření třídních pravidel
 • seznámení s částmi dne a s činnostmi během celého dne
 • poznávání hraček, pomůcek, úklid hraček či pomůcek na místo
 • kresba „Naše školka“, tvoření s tuší „Noční obloha“
 • seznámení s písní „ Psaní sluníčku“, artikulační rozcvička, dechová cvičení
 • seznámení s básní „Co děláme ve školce“ logopedické chvilky
 • hry „Barevné honičky“, „Čáp ztratil čepičku“, motivační cvičení

Foukej, foukej větříku

 • seznámení s básní Deštník
 • seznámení s písní Déšť
 • foukaná hra s brčky
 • výroba podzimního závěsu
 • prostorová pohybová hra „Vítr fouká“
 • pohybové vyjádření , dramatizace od vánku po vichřici
 • procvičování mluvidel

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní listy
 • správné držení tužky, tlak na tužku
 • rozvoj jemné motoriky, používání příborů
 • reprodukce příběhu
 • procvičování pravo-levé orientace
 • orientace v prostoru
 • rozvoj předmatematických představ
 • procvičování prvních písmen ve slově

 

Další:

 • Informativní schůzka pro rodiče – 14. 9.
 • 28. 9. – státní svátek – MŠ uzavřena

ČINNOSTI V ŘÍJNU

 

ČINNOSTI V LISTOPADU

 

ČINNOSTI V PROSINCI

 

 

ČINNOSTI V LEDNU

 

ČINNOSTI V ÚNORU

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

 

 

ČINNOSTI V DUBNU

 

ČINNOSTI V KVĚTNU

 

ČINNOSTI V ČERVNU