Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

 • Hurá, jdeme do školky
 • Čeká na nás hezký den
 • Naše zahrádka
 • Pohádka „O veliké řepě“

Seznamujeme se, poznáváme, objevujeme:

- přivítání po prázdninách

- letní vzpomínání – volné vyprávění dětí v komunitním kruhu

- seznámení s životem v MŠ a novými kamarády

- poznávání budovy, třídy a okolí MŠ

- orientace ve třídě

- seznámení s pravidly chování ve třídě

- zapamatování si vlastních značek

- rozvoj činností zaměřených na soužití v MŠ – půjčit si hračku, spolupráce

- seznámení s ostatními zaměstnanci školy

-  poučení dětí o bezpečnosti ve třídě, na zahradě, při vycházkách

- orientace na obrázku

- co je lež a co je pravda

 

Kreslíme, zpíváme, hrajeme si, běháme:

- hry: „Vítáme se po prázdninách“, „Kdo tu s námi dneska je?“, „Přiletěla vrána“

- písničky: „Uklízecí“, Šla Nanynka do zelí“, „Na září“, „Vítr“

- básničky: „V jedné školce opičí“, „Lekce etikety“, Už je podzim“

- malování výzdoby do oken, vybarvování značek

 

Předškoláci:

- seznámení s pracovním koutkem pro předškoláky

- pracovní listy

- správný sed, držení tužky, sklon a tlak

- rozvoj předmatematických představ

- rozvoj slovní zásoby a vyjadřování

- orientace v prostoru

ČINNOSTI V ŘÍJNU

- Ježek

- Barvy, barvičky, polezte z krabičky

- Halloween

 

Ježek

 • poslech motivační pohádky „Ježek“ a práce s pohádkou
 • seznámení s ovocnými stromy a jejich plody
 • seznámení s ovocem a zeleninou, ochutnávání
 • vycházky do přírody, pozorování proměn počasí, barev, květin
 • sběr a sušení přírodních plodin, listí

Barvy, barvičky, polezte z krabičky

 • motivační příběh „Jak Kostkáček neuměl barvy“
 • vedení k poznávání základních i vedlejších barev
 • experimentování s barvami, míchání barev, poznávání nových odstínů
 • rozvíjení kreativity a fantazie při výtvarných činnostech
 • upevňování základních návyků při výtvarných činnostech a úklidu po nich
 • pozorování podzimních barev v přírodě, barevných odstínů, sběr listí

Halloween

 • oslava tradic Dušičky či Halloween
 • seznamování se s tradicemi jiných kultur
 • strašidelné dýňohraní
 • prohlížení obrázku, práce na PC

Kreslíme, zpíváme, hrajeme si, běháme:

 • otisky půleného ovoce „Podzimní prostírání“
 • výroba ježka
 • oslava Halloweenu, tanec, zábava
 • výroba masek, vaření lektvaru
 • básničky – Já jsem ježek malinký, Strašák, Říjen
 • písničky – V lese, Obludy, Na barvičky
 • hry – Tiše, tiše ježek spí, Na barevné kostičky

PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní listy, grafomotorika
 • správné sezení, držení tužky, sklon a tlak
 • orientace v prostoru, čase
 • rozvoj slovní zásoby a vyjadřování, hledání v knihách
 • správná výslovnost, počáteční písmeno
 • rozvoj předmatematických představ

Další:

 • 4. 10.  –  podzimní akce rodičů a dětí od 16. hod.
 • 13. 10. – divadlo Štemberk

ČINNOSTI V LISTOPADU

 • DRÁČEK PAPÍRÁČEK
 • JAK ŽIJE LES
 • KDY CHODÍ BROUČCI SPÁT?
 • JAK JDE ČAS
 • MIKULÁŠ

Dráček  PAPÍRÁČEK

 • poslech motivačního příběhu „Tati, půjdeme pouštět draka“
 • práce s příběhem
 • pohybová hra „Na draky“
 • výroba papírového draka
 • pouštěné draků na kopci
 • cvičení s drakem
 • seznámení s písní „Vyletěl si pyšný drak“
 • seznámení s básničkou „ Drak“
 • výroba draka z listí

Jak žije les

 • Seznamovat děti s přírodním prostředím prostřednictvím přímého pozorování při pobytech venku.
 • Posilovat fyzickou a psychickou zdatnost v rámci prodloužených vycházek do blízkého lesa.
 • Seznamovat se známými druhy podzimních rostlin, stromů či hub; dokázat rozeznat rozdíl mezi stromem jehličnatý a listnatým.
 • Využívat obrázkové encyklopedie při vytváření odpovídajících pojmů, vztahujících se k tématu.
 • Utvářet povědomí o pravidelném střídání ročních období a v návaznosti na něj pak vést rozhovory o typickém počasí vztahujícím se ke konkrétní roční době, uvědomovat si přirozený řád v průběhu celého roku.
 • Seznámení s písní „ Já do lesa nepojedu“
 • Seznámení s básní „ Už je podzim“
 • Seznámení s pohybovou hrou „Pole, louka, les“
 • pozorování prvních mrazíků a vliv na přírodu

 

Kdy chodí broučci spát

 • poslech příběhu „ Byl podzim“, práce s příběhem
 • hrabání listí
 • proč se živočichové ukládají k zimnímu spánku
 • pohybová hra „Na uspávanou“
 • seznámení s malými a velkými spáči
 • seznámení s písní „Do pelíšku“
 • seznámení s básní „ Brouček“
 • uspávání broučků na zahradě MŠ
 • výroba broučků
 • vyhledávání broučků v knihách a encyklopediích

Jak jde čas

 • Uvědomovat si pravidelné střídání dne a noci.
 • Vnímat pravidelně se střídající úseky dne ve spojení s typickými činnostmi, které v té době děláme; mít povědomí o souvislostech.
 • Dokázat porovnat průběh dne v MŠ a doma, slovně popsat rozdíly.
 • Mít povědomí o základních časových pojmech – týden a dny v týdnu, rok a měsíce v roce, čtyři roční doby a jejich charakteristické znaky.
 • Posilovat základní orientaci v čase (minulost, přítomnost, budoucnost).
 • Rozvíjet komunikační dovednosti prostřednictvím rozhovoru k tématu.
 • Seznámení s básní „ Listopad“
 • Seznámení s písní „ Zlatý lístek z javora“

Mikuláš

 • poslech motivačního příběhu „Mikuláš“
 • práce s příběhem
 • výroba masek – čert, anděl, Mikuláš
 • jazykové hříčky – čertík
 • pohybová hra „Na čertíka“
 • čertovský den v MŠ – den plný soutěží a her
 • seznámení s básní „Nám se v pekle dobře daří“
 • seznámení s písní „Čertí tanec“
 • výroba čertovského ohně

PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní listy
 • rozvoj grafomotoriky
 • uvolňovací cviky, správné držení tužky
 • práce v písance
 • rozvoj předmatematických představ
 • rozvoj sluchového vnímání
 • procvičování geometrických tvarů
 • skládání celku z částí

 

DALŠÍ:

- pouštění draků – termín bude upřesněn

- 3.11. fotografování na VÁNOČNÍ ALBA

- uspávání broučků na zahradě MŠ

- návštěva solné jeskyně – termín bude upřesněn

 

ČINNOSTI V PROSINCI

VÁNOČNÍ PROSINEC

MIKULÁŠ

 • poslech motivačního příběhu „Mikuláš“
 • práce s příběhem
 • výroba masek – čert, anděl, Mikuláš
 • jazykové hříčky – čertík
 • pohybová hra „Na čertíka“
 • čertovský den v MŠ – den plný soutěží a her
 • seznámení s básní „Nám se v pekle dobře daří“
 • seznámení s písní „Čertí tanec“
 • výroba čertovského ohně
 • veselé dopoledne s nadílkou

KOUZELNÉ VÁNOCE

 • pečení cukroví, zdobení perníčků
 • čtení vánočních příběhů, práce s knihou
 • prohlížení vánočních knih, obrázků na PC
 • sledování pohádek, poslech a zpěv koled a vánočních písní
 • zdobení stromečku, třídy a prožívání atmosféry a kouzla Vánoc
 • vánoční nadílka, rozbalování dárků a seznamování se s novými hračkami
 • vyprávění si o Vánocích, o jejich zvycích a tradicích v českých zemích
 • vycházky do okolí, pozorování vánoční výzdoby na domech a zahradách
 • pozorování proměnlivosti počasí, změn v přírodě, mrazíků, sněhu, hrátky se sněhem
 • seznámení s písněmi – Býlí vánoční čas, Štědrý večer nastal, Pásli ovce valaši, Slyšte pastuškové
 • seznámení s básněmi – Tančí vločky na pasece, Cinky cinky, Já se těším na Vánoce
 • seznámení s tanečkem „Sněhuláci“
 • výroba přáníček, dárečků, výzdoba třídy

PŘEDŠKOLÁCI:

- grafomotorické listy

- práce v písance

- uvolňování ruky a zápěstí

- správné držení tužky

- procvičování orientace v prostoru

- orientace v číselné řadě

DALŠÍ

5. 12. – čertovské divadlo s nadílkou, vstupné 40 Kč

12. 12. – zdobení stromečků ve třídách

13. 12. – vánoční nadílka, besídka pro rodiče v 15:30 hod

23. 12. – vánoční prázdniny MŠ uzavřena

 

ČINNOSTI V LEDNU

CHLADNÝ LEDEN

MY TŘI KRÁLOVÉ …

 • přivítání po vánočních prázdninách
 • komunitní kruh – sdělování zážitků z Vánoc, co dostaly děti od Ježíška
 • přiblížení tradice Tří králů
 • výroba hvězdy a koruny z papíru
 • seznámení s písní „My tři králové jdeme k vám“
 • hledání cesty v labyrintu

PADAJÍ, VLOČKY PADAJÍ

 • střídání ročního období, vnímání zimního času
 • motivační rozhovor a volné vyprávění na zimní téma
 • dotykové vnímání – sníh, pokusy s vodou a mrazem – ledové figurky
 • poslech relaxační hudby – tanec vloček, pohybová hra „Na mrazíka"
 • výroba vloček, sněhuláků z ruliček, malování zimní krajiny
 • seznámení s básní „Vločky“, seznámení s písní „Mrazík
 • vnímání mrazu, chladu a změny počasí, vycházky do přírody a její pozorování, krmení zvířátek v lese

LOVCI ZVUKŮ HUDEBNÍCH I NEHUDEBNÍCH

 • podporování rozvoje sluchové analýzy a syntézy, sluchové diferenciace a sluchového vnímání
 • rozeznávání různých druhů zvuků a přiřazení k čemu patří; určit směr, odkud přicházejí
 • seznámení se základními hudebními nástroji a poslech jejich zvuků
 • vnímání a poznávání zvuků v přírodě
 • prostřednictvím vhodných her posilování smyslového vnímání – sluch
 • seznámení s písní „Já jsem muzikant“
 • malování hudebních nástrojů

ZIMNÍ SPORT

 • poslech motivačního příběhu „Co je nejdůležitější“, práce s příběhem
 • seznámení se zimními sporty a potřebným vybavením, oblečením či pomůckami
 • pohybové hry „Na vločky“, pantomima zimních sportů, hra „Co kdo může dělat“
 • vyrábění pomocí zmizíku, tuše či klovatiny
 • sněhové hrátky, malování do sněhu, stavba sněhuláků
 • vycházky do okolí, pozorování přírody, hry ve sněhu – stopování
 • seznámení s písní „Nekonečná zima“, seznámení s básní „Zima“

CO BY, KDYBY s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“

 • podporování rozvoje komunikačních dovedností v návaznosti na zvoleném tématu
 • dokázat vyvozování souvislostí, řešení problémů v návaznosti na přečtený příběh
 • vedení k respektování společných pravidel v návaznosti na pobyt v MŠ
 • dokázat vymyslet a vyprávět děj nedokončené pohádky „Zvířátka a loupežníci“
 • výroba loutek
 • dramatizace pohádky

PŘEDŠKOLÁCI:

 • grafomotorické listy
 • práce v písance
 • správné držení tužky, uvolnění ruky a zápěstí
 • orientace v prostoru
 • rozvoj předmatematickcých představ
 • rozvoj sluchového vnímání

19. 1. pohádka „Popletené pohádky“, vstupné 40,-Kč

- návštěva solné jeskyně, termín bude upřesněn

ČINNOSTI V ÚNORU

BÍLÝ ÚNOR

 • Co by kdyby s pohádkou
 • Jak dopadl Smolíček?
 • Hurá bude KARNEVAL

CO BY, KDYBY s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“

 • podporování rozvoje komunikačních dovedností v návaznosti na zvoleném tématu
 • dokázat vyvozování souvislostí, řešení problémů v návaznosti na přečtený příběh
 • vedení k respektování společných pravidel v návaznosti na pobyt v MŠ
 • dokázat vymyslet a vyprávět děj nedokončené pohádky „Zvířátka a loupežníci“
 • výroba loutek
 • dramatizace pohádky

JAK DOPADL SMOLÍČEK?

 • seznámení s pohádkou O Smolíčkovi
 • práce s příběhem, domýšlení konce či hledání jiného řešení
 • vybarvování pohádkových omalovánek, výroba divadla, kreslení pohádky
 • výroba pohádkové knihy, dramatizace pohádky, pohádkové hry
 • seznámení s básní „Smolíček“, seznámení s písní „Cesta do pohádky“
 • rozvoj fantazie a tvořivosti, spolupráce s ostatními dětmi a radost z nového poznání

Hurá, bude karneval!

 • karnevalová výzdoba třídy, šatny
 • výroba papírového šaška
 • vytváření veselých masek
 • seznámení s básničkou „Haló pane karnevale“
 • karnevalové dopoledne ve školce – tanec, rej masek, soutěže, sladké odměny

PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní listy, práce v písance
 • správné držení tužky a psacích pomůcek, správný tlak na tužku
 • orientace v prostoru a čase
 • rozvoj předmatematických činností
 • procvičování správné výslovnosti, vyjadřování se v celých větách

DALŠÍ:

3. 2. – pololetní prázdniny – provoz MŠ bude omezen

17. 2.karneval v MŠ – děti si mohou donést vlastní masku

20. – 24. 2. – Jarní prázdniny – provoz MŠ bude omezen

ČINNOSTI V BŘEZNU

JARNÍ BŘEZEN U KYTIČEK

 • Zdraví a smysly
 • Moje tělo
 • Jaro ťuká na dveře
 • Ten umí to a ten zas tohle

ZDRAVÍ JE TO HLAVNÍ

Zdraví a smysly

 • vést k uvědomění si důležitosti dodržování základních hygienických návyků   v souvislosti se zdravotní prevencí
 • dokázat rozeznat význam slov zdraví a nemoc.
 • uvědomovat si význam vitamínů ve zdravém stravování
 • co zdraví prospívá, jak je důležité a co mu škodí
 • vyvození pravidel, jak o zdraví pečovat
 • zkoumání všemi smysly
 • rozhovory – léčivé bylinky, setí
 • NH – na lékaře a nemocné
 • výtvarné a pracovní tvoření
 • píseň  „Zelí“
 • báseň Zoubky
 • návštěva solné jeskyně

Moje tělo

 • seznamování se s tělem, základními orgány, kostmi, svaly
 • motivační příběh „Chci se to dozvědět!“, práce s příběhem
 • prohlížení knih a encyklopedií
 • seznámení s básní „Mám dvě uši“, seznámení s písní „Zdravé tělo“
 • pohybová aktivita „Sem a tam“, „Dotkni se mé kosti“
 • tematické skládanky, omalovánky a obrázky
 • kresba portrétu „To jsem já“, obtisk barevných dlaní

KOUZELNÉ KNIHY

Jaro ťuká na dveře

 • znaky jara
 • seznámení s básní  „Přišlo jaro do vsi, Zimo, zimo táhni pryč“
 • tradiční vynášení zimy Morany
 • pozorování proměn počasí na zahradě
 • výzdoba třídy a šatny
 • seznámení s písní „ Tancovala žížala“
 • pozorování prvních květin v zahradách
 • práce s knihou, čtení o jaru

Ten umí to a ten zas tohle

 • seznamování se povoláním – lékař, zubař, zdravotní sestra, učitel, prodavač
 • návštěva lékárny, obchodu, vyprávění o práci zdravotní sestry
 • námětové hry „Na obchod“, „Na lékárnu“, „Na lékaře“
 • seznámení s písní „Doktora se nebojíme“, seznámení s básní „Sestřička“
 • procházky po okolí a seznamování se s důležitými budovami a službami
 • výroba knihy „Encyklopedie povolání“, výroba nákupní tašky, výroba chrupu z modelíny
 • motivační rozhovor na téma povolání kovář, zedník, truhlář a pošťák
 • proč chodí lidé do práce, kde pracuje tatínek a maminka, jak vypadá jejich práce, co dělá maminka, která se stará o miminko
 • práce s obrazovým materiálem – popis profese, jaké nářadí potřebují, náplň řemesla…
 • práce se slovem – rozklad slov na slabiky, vyčlenění hlásky na počátku slova, hledání v knihách
 • pantomima – nápodoba různých profesí
 • seznámení s písní „Jede, jede poštovský panáček“
 • seznámení s básní „Řežu dříví na polínka“
 • NH „Na poštu“

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • cvičení zavazování tkaniček
 • rozvoj grafomotoriky – pracovní listy
 • popis obrázku, vedení k souvislému vyjadřování
 • vytváření zdrobnělin
 • určování počtu, matematická písanka
 • sestavování obrázku z dílů
 • nesmyslné obrázky
 • stupňování přídavných jmen
 • protiklady, rýmování
 • zraková percepce
 • orientace v elementárním počtu do 10

 

Další akce:

 • návštěva solné jeskyně – termín bude upřesněn
 • 16.3. pohádka „ Zlatá mlynářka“ v KD v Třešti, jízdné hradí Spolek rodičů a přátel školy, vstupné 30,-Kč
 • 22.3. a 29.3. plavání předškoláků
 • 30.3. pohádka v MŠ „Doprava a semafory“, vstupné 40,-Kč

 

ČINNOSTI V DUBNU

VESELÝ  DUBEN 

HODY, HODY, DOPROVODY

 • symboly a tradice Velikonoc
 • pojmenování jednotlivých velikonočních dnů a jejich význam
 • výzdoba třídy a šatny
 • malování a zdobení vajíček
 • vyrábění papírových vajíček, zajíčků a kuřátek
 • básně a písně s velikonoční a jarní tematikou
 • výroba velikonočních přáníček
 • pozorování velikonočně vyzdobených výloh
 • pozorování výzdoby na domech a zahradách
 • pozorování počasí a jeho vliv na přírodu
 • pozorování jarních květin na zahradách i v přírodě
 • výroba velikonočních přáníček
 • seznámení s velikonočními tradicemi a symboly
 • seznámení s básničkou „Hody, hody doprovody“
 • pohybové aktivity „Pomlázková honička“
 • poslech motivačního příběhu „V jednom kurníku“, práce s příběhem

ŽIVOT NA ZEMI

 • objasnění barev na glóbusu (zelená, modrá, hnědá)
 • objasnění pojmů pevnina, hory, moře, oceán)
 • názvy světadílů
 • lidé žijící na světadílech
 • mluvíme o důvodech, proč musíme chránit Zemi
 • máme povědomí o významu vody pro život
 • víme, že některá voda je slaná x sladká
 • živočichové mořští a sladkovodní
 • pohybová hra „Cestujeme světem“
 • píseň „Kolik je na světě moří“, „Pět minut v Africe“
 • tvoření ke dni Země – malování, stříhání, lepení, použití recyklovatelných materiálů
 • rozhovor o tradici čarodějnic, jak čarodějnice vypadá, jak se může chovat a co všechno dokáže
 • čarodějnický rej ve školce – kostýmy, soutěže, let na koštěti
 • seznámení s kouzelným zaříkadlem:  Čáry, máry kouzlení

PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní listy
 • práce v písance
 • rozvoj předmatematickcýh dovedností
 • orientace v prostoru, čase
 • vyjadřování se v celých větách
 • vyvozování prvních a posledních hlásek
 • plavání

DALŠÍ:

 • 10. 4. – pohádka „O bílé kočičce“, vstupné 40 Kč
 • 13. 4. – Velikonoční prázdniny – provoz MŠ bude omezen
 • 14. 4. a 17. 4. – Státní svátek – MŠ uzavřena
 • 27. 4. – tvořivá dílna 

ČINNOSTI V KVĚTNU

ROZKVETLÝ KVĚTEN U KYTIČEK

JÁ A MOJE RODINA

 • seznamování se s narozením a růstem
 • seznamování se s členy rodiny
 • oslava Dne matek
 • jak probíhá oslava narozenin
 • výroba přáníček a dárečků ke Dni matek
 • výzdoba šatny a třídy
 • výroba přáníček pro babičky a dědečky v DBPS
 • seznamování se s písničkami a básničkami pro maminky
 • kreslení členů rodiny
 • příprava pásma básniček a přednes pro Klub seniorů

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

 • seznamování se se základními dopravními prostředky
 • seznamování se s vesmírem a netradičními dopravními prostředky
 • seznamování se se značkami
 • zdůrazňování bezpečnosti a bezpečný pobyt venku
 • omalovánky, výroba dopravních prostředků
 • seznamování se s písničkami a básničkami o dopravě
 • dopravní dopoledne na hřišti

PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní listy
 • práce v písance
 • plavání
 • rozvoj předmatematických představ
 • orientace v čase a prostoru
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání

DALŠÍ:

 • 1. 5. 2017- STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ uzavřena
 • 8. 5. 2017 – STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ uzavřena
 • 16. 5. 2017- fotografování tříd 
 • 18. 5. 2017 – besídka ke Dni matek od 15:30
 • 23. 5. 2017 – výlet do ZOO Jihlava
 • 25. 5. 2017 – ukázka integrovaného záchranného systému – pro předškoláky 

ČINNOSTI V ČERVNU

MÁME  RÁDI  LÉTO KOLEM  NÁS

- společně oslavíme Den dětí

- seznámíme se s dětmi celého světa

- prohlédneme si obrázky dětí a jejich hraček, rodinného prostředí

- seznámení s bajkou „Želva a zajíc“, práce s příběhem

- strávíme příjemné dopoledne s hasiči

- prohlédneme si hasičskou zbrojnici a vybavení

- seznámíme se s Českou republikou, symboly, památkami, znaky

- poznáme místo našeho bydliště a okolí

- seznámíme se s památkami a významnými osobnostmi v Batelově a okolí

- vydáme se po stezce K. H. Borovského

- seznámíme se s dalším ročním obdobím - léto

- poznáme typické znaky léta a popovídáme si o prázdninách

- poučíme se o bezpečnosti nejen o prázdninách

- rozloučíme se s předškoláky

- oslavíme pouť

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Pracovní listy
 • Práce v písance
 • Orientace v číselné řadě, geometrické tvary
 • Pravo-levá orientace, orientace v prostoru, čase
 • Procvičování výslovnosti
 • Procvičování první a poslední hlásky

DALŠÍ:

 • 1. 6. 2017 - Karnevalové divadlo Ježek – oslava MDD
 • Společná akce rodičů a dětí – 14.6. od 16.00 hod.
 • Zábavné dopoledne s hasiči – 13.6.
 • Rozloučení s předškoláky – termín bude upřesněn