Kariérové poradenství

Zvolit si střední školu nebo odborné učiliště by mělo nastat až po důkladném posouzení podstatných vlivů na výběr školy:

- osobnostní předpoklady ke studiu a zdravotní stav

- studijní předpoklady

- prospěch

- studijní ambice a motivace

- možnost následného studia (maturita, VŠ), případně přestupu na méně náročný obor

- typ školy - soukromá nebo státní

- nabídka škol v daném regionu

- dostupnost školy (možnost bydlet doma, internát)

- šance na přijetí

- kvalita výuky

- časová náročnost studia

- sociální klima školy (počet studentů v ročníku, prevence soc. pat. jevů apod.)

- důležité je také zvážit uplatnění na trhu práce, platové podmínky v jednotlivých oborech, nároky na profesi ve vybraném oboru apod.

 

Důležité odkazy:

www.kr-vysocina.cz - informace je určená zejména rodičům žáků, kteří neuspěli v 1. kole ani 2. kole přijímacího řízení a nebyli přijati na žádnou školu

www.infoabsolvent.cz - informační systém ISA, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty.

www.msmt.cz - v sekci vzdělávání je k dispozici ke stažení formulář přihlášky