Org. školního roku

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dopoledne

6.00 - 6.30 hod scházení všech dětí ve II. pavilonu dole (Kytičky)

Odpoledne

15.15 - 16.00 hod rozcházení dětí ve II. pavilonu dole (Kytičky)

REŽIM DNE

 • 6.00 - 8.30
  • scházení dětí (zpravidla do 8.00 hod.)
  • ranní hry
  • didakticky cílené skupiny a individuální činnosti
  • jazykové chvilky
  • smyslové hry
  • pohybové a relaxační aktivity
 • 8.30 - 9.00 hygiena, svačina
 • 9.00 - 9.30 didakticky cílené činnosti řízené učitelkou s možností plnění na školní zahradě
 • 9.30 - 11.30 příprava a pobyt venku
 • 11.30 - 12.00 hygiena, oběd
 • 12.00 - 14.00
  • odpočinek dle potřeb dětí
  • náhradní nespací aktivity
  • zájmové činnosti
 • 14.00 - 14.30 hygiena, svačina
 • 14.30 - 16.00
  • odpolední zájmové činnosti dětí
  • hry
  • didakticky cílené činnosti
  • pohybové aktivity venku na školní zahradě

MŠ - PLÁN AKCÍ NA ROK 2016/2017

Aktivity pro děti

 • Kulturní pořady (divadla, výstavy, besedy a různá představení)
 • Fotografování dětí
 • Mikulášská a vánoční nadílka
 • Vystoupení pro rodiče
 • V rámci spolupráce s konkrétními třídami ZŠ návštěvy dětí z MŠ v ZŠ a naopak
 • Karneval
 • Tvoření s rodiči
 • Podílení se na celoroční péči o přírodní zahradu s oslavou významných dní
 • Vynášení Morany
 • Jarní slavnosti
 • Netradiční dny
 • Dopoledne s hasiči
 • Výlety
 • Oslava MDD
 • Vzájemná návštěva s MŠ Třešť

Roční plán pro rodiče

 •  Informativní schůzka
 •  Logopedická prevence
 •  Jarní a podzimní akce celé MŠ
 •  Tvořivé dílny
 •  Vystoupení dětí pro rodiče
 •  Společné posezení u vánočního stromečku
 •  Účast učitelek MŠ při zápisu do ZŠ
 •  Den otevřených dveří
 •  Zápis dětí do MŠ
 •  Slavnostní rozloučení s předškoláky
 •  Anketa pro rodiče
 •  Pomoc při údržbě přírodní zahrady

 „CESTOU PŘES ZAHRADU KE SLUNÍČKU"

CÍL: Seznamování dětí s environmentální výchovou a vzděláváním metodou prožitku a strukturovaného pozorování prostřednictvím přírodní zahrady a okolní přírody.

OKRUHY:

1. SLUNEČNÍ ZABARVENÍ (září – listopad)

 •  Společně pracujeme
 •  Barvy kolem nás
 •  Uspávání broučků

2. SLUNEČNÍ MRAZENÍ (prosinec – únor)

 •  Proměny počasí
 •  Adventní čas
 •  Co už umím

3. SLUNEČNÍ PROBOUZENÍ (březen – duben)

 •  Znaky jara
 •  Kniha je můj kamarád

4. SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ (květen – červen)

 •  Rozkvetlá zahrada
 •  Máme se rádi
 •  Letní radování

Okruhy témat a podtémat jsou rozpracovány do časově tematických bloků, dále pak do třídních plánů. Každá třída pracuje podle týdenních nebo 14 denních plánů.