Aktuality 2017/2018
Soutěž YPEF – Mladí lidé v evropských lesích

Ve čtvrtek 22. 2. proběhla v Pelhřimově v budově Českomoravské myslivecké jednoty znalostní soutěž YPEF. Cílem této mezinárodní soutěže je zlepšit povědomí mládeže o významu lesů a lesnictví. Letošního ročníku se účastnilo 16 družstev.

Piškvorky

V pondělí 19. 2. jsme pořádali školní kolo soutěže v piškvorkách. Soutěže pro žáky 5., 6. a 7. třídy se zúčastnilo patnáct zájemců. Soutěž probíhala formou hry každého s každým ve dvou kolech. Po sečtení výsledků obsadila první místo s velkým předstihem žákyně 6. třídy Anna Klausová.

Školní ples

Dne 16. 2. 2018 se v Kulturním domě v Batelově konal školní ples. Po předtančení taneční skupiny „IŠTAR“ se uskutečnilo slavnostní šerpování žáků 9. třídy. Přítomní zhlédli prezentaci a videoklip, v nichž se jim představili jednotliví žáci. Zdařilé bylo také taneční vystoupení deváťáků, které sklidilo bouřlivý potlesk.K tanci hrála skupina „Hudba pro vás“. Žáci 9. třídy děkují všem, kteří se na přípravě a realizaci plesu podíleli. Poděkování patří také sponzorům.

Matematická soutěž Pangea

I v letošním roce se naše škola zapojila do matematické soutěže Pangea. Školní kolo proběhlo 12. a 13. února. Soutěžili žáci 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku. Během 45 minut řešili 15 úloh různé obtížnosti. V letošním roce byla pro úlohy zvolena témata sport, doprava a stravování.

Okresní kolo soutěže z anglického jazyka

Dne 14. 2. 2018 proběhlo okresní kolo soutěže z anglického jazyka v DDM Jihlava. Soutěž byla určena pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. V kategorii starších žáků naši školu velmi úspěšně reprezentovala Tereza Hamáková (9. A), která obsadila skvělé 3. místo. V kategorii mladších žáků naši školu reprezentovala Kateřina Stoklasová(7. A), která se umístila na výborném 4. - 5. místě. Oběma žákyním děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženému úspěchu!

Poznej Vysočinu

V druhém únorovém týdnu proběhlo školní kolo soutěže „Poznej Vysočinu“. Cílem soutěže, která se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, je zvýšit povědomí žáků o Kraji Vysočina. Z 22 žáků 8. a 9. třídy se na 1. místě umístil Daniel Procházka (8. třída), na 2. místě Lucie Parkanová (9. třída) a na 3. místě Jan Kratochvíl (8. třída). Blahopřejeme.

Olympiáda v českém jazyce

V pondělí 5. 2. proběhlo v DDM Jihlava okresní kolo olympiády v českém jazyce. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Žáci nejdříve řešili 60 minut úkoly z gramatiky a poté psali 60 minut slohovou práci.

Nestlé pro zdraví dětí

Ve čtvrtek 1. 2. se v naší škole konala přednáška „Nestlé pro zdraví dětí“. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Konverzační soutěž v AJ- starší žáci

Dne 24. 1. 2018 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Do kategorie starších žáků se přihlásilo 6 dětí z 8. a 9. třídy. Písemnou zkoušku, která obsahovala poslech s porozuměním a porozumění čteným textům, úspěšně složili 3 žáci a ti postoupili k ústní zkoušce.

Konverzační soutěž v AJ - mladší žáci

Dne 15. 1. 2018 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Do kategorie mladších žáků se přihlásilo 14 dětí z 6. a 7. třídy. Písemnou zkoušku, která obsahovala poslech s porozuměním a porozumění čteným textům, úspěšně složilo 5 žáků a ti postoupili k ústní zkoušce.