Aktuality 2016/2017

Skupina historického šermu Pernštejni navštívili v pátek 27. 1. opět naši školu. Tentokrát k nám přijeli s představením „Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“. Jako vždy žáci zhlédli zajímavé a poučné vystoupení, které nás všechny zaujalo.

 

V měsíci lednu se konalo školní kolo přírodovědné olympiády, do které se zapojili žáci 8. ročníku – Štěpánka Tůmová, Anežka Danielová, Karin Janková, Lucie Srňánková, Kristýna Hávová, Vítek Viktorin, Filip Šimek, Dominik Stejnek.

V úterý 17. 1. 2017 se v DDM v Jihlavě konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření 46. ročníku znělo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“.

V prosinci se naše škola zapojila do osmého ročníku soutěže „Finanční gramotnost“, kterou vyhlašuje MŠMT. Cílem této soutěže je seznámit žáky základních škol se základními tématy jako např. peněžní a cenová gramotnost, hospodaření s rozpočtem domácnosti, ochrana spotřebitele apod. Školního kola se zúčastnili žáci 9. ročníku.

V prosinci proběhlo v naší škole školní kolo soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“. Cílem této soutěže je neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků o zdravý životní styl, rozšířit jejich znalosti v této oblasti.

V prosinci se žáci druhého stupně naší školy zapojili do druhého ročníku soutěže „Tuta Via Vitae“ – bezpečná cesta životem pro občana EU. Tato soutěž vzdělává své účastníky v požární ochraně, v bezpečnostní problematice, v krizových situacích, ve zdravotní problematice, v právech a povinnostech občanů. 

V pondělí 9. 1. 2017 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 2. čtvrtletí školního roku 2016/2017. V 15:30 hod se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

V 15:00 se sejdou v učebně dějepisu třídní důvěrníci s vedením školy.

Klidné Vánoce, v novém roce 2017 pevné zdraví a mnoho radostných okamžiků  přejí všem žáci, pedagogové a zaměstnanci ZŠ a MŠ Batelov.

Ve středu 21. 12. prožili žáci 1. stupně zajímavé dopoledne. Jejich nejstarší spolužáci – deváťáci si pro ně připravili dopoledne plné aktivit s vánoční tematikou.

V úterý 20. 12. 2016 se konal další ročník Talentové soutěže ZAV na GOB a SOŠ v Telči. Soutěž je určená žákům ZŠ v ovládání klávesnice – psaní všemi deseti. Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku – Hana Stoklasová, Natálie Pistovčáková, Adéla Cvachová, Pavel Adam, Jana Cechová a Monika Růžičková