Aktuality 2016/2017

V úterý 29. 11. se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření 46. ročníku znělo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“, protože 13. května 2017 si budeme připomínat 300 let od narození této významné osobnosti českých dějin.

25. 11. se uskutečnil první ročník Poháru základních škol ve florbale. Soutěž je určena pro žáky 1. stupně a žáci ZŠ Batelov se zúčastnili okresního kola v Jihlavě. Byla jim přidělena skupina na ZŠ Seifertova a jejich soupeři byly: ZŠ Křížová, T. G. Masaryka, Kollárova, Seifertova a Velký Beranov. 

V sobotu 26. 11. v 18.00 pořádal městys Batelov slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Na kulturním programu se podíleli také žáci naší školy. Hudební kroužek vystoupil s pásmem písní, koled a básní spojených s dobou adventní a s Vánocemi.

V měsících září - listopad probíhala v naší škole charitativní sbírka pro obecně prospěšnou společnost Život dětem. Společnost  pomáhá  nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.  

V pátek 18. 11. se v naší škole konalo „Hravé dopoledne“. Žáci 1. – 4. třídy zahájili tento den koncertem, na němž vystoupili kromě žáků Jana Pelikána, Ondřeje Bezděkovského, Kristiny Šeredové, Soni Mertové, Lucie Janouškové, Michaly Drtinové také hosté -  Natálie Cábová,  Milena Svobodová a Jiří Cába. Poté se žáci zúčastnili turnaje v oblíbené hře PEXESO.

Ve středu 16. 11. se vydali žáci 7. a 8. ročníku do zábavního vědeckého parku VIDA! v Brně. Během dne si mohli vyzkoušet interaktivní exponáty, které jsou rozděleny do oblastí Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.

16. 11. se odehrálo okresní kolo ve florbale starších žáků. Žáci naší školy byli nalosováni do skupiny na ZŠ O. Březiny a jejich soupeři byli tyto jihlavské školy: ZŠ Havlíčkova, O. Březiny, Gymnázium Jihlava, T. G. Masaryka.

V úterý 15. 11. se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu starších žákyň v Jihlavě. Tým ZŠ Batelov nastoupil ve složení: Adriana Křížová, Lucie Srňánková, Karin Janková, Adéla Cvachová, Hana Stoklasová, Anežka Danielová, Tereza Doskočilová, Nikola Kubaníková a Simona Houdková.

Ve čtvrtek 10. 11. se zúčastnili mladší žáci ZŠ Batelov okresního kola ve florbale. Ve skupině jim byly za soupeře tyto školy: Demlova, Polná, Dušejov a Kamenice. Ze skupiny se jim nepodařilo postoupit, přestože se všemi sehráli vyrovnaná utkání a nezaznamenali bohužel žádné vítězství.

„ZÁVISLÁČEK“

Dne 10. listopadu nás navštívily lektorky SZÚ v Jihlavě. Žáci 5. a 6. třídy se ve skupinkách interaktivní formou seznámili s různými druhy závislostí a s riziky, která jsou se závislostmi spojeny.