Aktuality 2015/2016
Konverzační soutěž v AJ

Ve dnech 27. 1. 2016 a 3. 2. 2016 proběhla školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž obsahovala 3 části: poslech a porozumění textu, konverzace na dané téma a popis obrázku.

 

4. kolo Sportovce roku – basketbal chlapců

Dne 1. 2. se konalo čtvrté kolo soutěže „Sportovec roku“ v basketbalu chlapců. Do soutěže se přihlásily dva týmy – Buráci a FC Biohazard. Po z obou stran pěkném utkání nakonec zvítězilo družstvo FC Biohazard. V dalším kole se žáci utkají v silovém čtyřboji.

Hravě žij zdravě

Letos poprvé se žáci 5. ročníku naší školy zúčastnili interaktivního projektu „Hravě žij zdravě“, jehož cílem je prostřednictvím soutěžního kurzu vést žáky ke zdravému životnímu stylu a ukázat jim cestu, jak postupně a pomalu zkvalitňovat stravovací a pohybové návyky, a tím vytvořit předpoklady pro to, aby se tyto zásady staly nedílnou součástí jejich života. 

Okresní kolo Dějepisné olympiády – úspěch našich žáků

V úterý 19. 1. 2016 se v DDM Jihlava konalo okresní kolo Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“.  Ze 48 zúčastněných se všichni tři žáci naší školy umístili v první desítce – Jakub Stoklasa na 2. místě, Patrik Lazárek na 8. místě a Adéla Cvachová na 9. místě.

Soutěž FINANČNÍ GRAMOTNOST

V prosinci proběhlo školní kolo celorepublikové soutěže „Finanční gramotnost“. Žáci 9. ročníku odpovídali na otázky týkající se domácího rozpočtu, úroků, platebního styku apod.

Soutěž TUTA VIA VITAE

V prosinci se žáci naší školy zapojili do prvního ročníku nové soutěže „Tuta Via Vitae“ – bezpečná cesta životem pro občana EU. Tato soutěž vzdělává své účastníky v požární ochraně, v bezpečnostní problematice, v krizových situacích, ve zdravotní problematice, v právech a povinnostech občanů.

Soutěž SAPERE

V prosinci proběhlo na naší škole školní kolo soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“.

Exkurze na SŠ stavební Jihlava

V pondělí 4. 1. 2016 se žáci 9. třídy společně s výchovnou poradkyní vypravili do Jihlavy na SŠ stavební. Studenti SŠ si pro ně připravili v rámci budoucí volby střední školy zajímavou prezentaci o studijních oborech, na které se mohou zájemci přihlásit.

Zápis do 1. třídy 2016

Dne 5. 2. 2016 od 13:00 do 16:00 proběhne zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily v období 1. 9.2009 až 31. 8. 2010. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Třídní schůzky

V pondělí 11. 1. 2016 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 2. čtvrtletí školního roku 2015/2016. V 15:30 hod se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.