Aktuality 2015/2016
ZOO Jihlava - PODPOVRCH

Dne 17. 9. 2015 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili výukového programu v environmentálním centru PODPOVRCH v ZOO Jihlava. Žáci 1. třídy se zúčastnili programu Hrátky se zvířátky, ve kterém si povídali o životním prostředí vybraných živočichů.

Přednáška o houbách

Ve středu 9. září naší školu navštívil mykolog p. Jaroslav Malý z Mělníka. Žáci od třetí do deváté třídy postupně zhlédli přednášku o jedlých, nejedlých i jedovatých houbách České republiky. Děti si prohloubily své znalosti z hodin přírodopisu na živých exponátech nebo fotografiích.

Úřad práce Jihlava, IPS

Dne 8. 9. 2015 žáci 9. třídy s výchovnou poradkyní navštívili v rámci volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V IPS je paní Peštová seznámila se systémem školství v naší republice a s nabízenými obory SŠ a SOU pro školní rok 2016/2017.

Fotografování prvňáčků

Dne 3. září proběhne fotografování našich prvňáčků, aby měli památku na své první dny ve škole.

Informace k zahájení školního roku 2015/2016

Dne 1. září 2015 se školní budova otevírá v 7.30 hod, žáci 2. - 9. ročníku vyčkají v šatnách na příchod třídního učitele, poté odchází do tříd.