Aktuality 2014/2015
Okresní kolo ve florbalu starších žáků

Dne 20. 11. 2014 se v Jihlavě uskutečnilo okresní kolo ve florbalu starších žáků. Vybraní žáci osmé a deváté třídy nenašli v základní skupině přemožitele a po čtyřech výhrách postoupili spolu s dalšími třemi družstvy do finále, hraného systémem každý s každým.

Hodnocení žákovského parlamentu

Žákovský parlament během projektového dne "Den povolání" ohodnotil nápaditost, originalitu a prezentaci oblíbeného povolání spolužáků. Žáci byli rozděleni do 3 kategorií podle tříd.

Projektový den - DEN POVOLÁNÍ

V pátek 31. 10. jsme se všichni těšili do školy. Čekal nás zajímavý den – Den povolání. Do školy jsme přicházeli oblečeni podle povolání, které se nám líbí nebo které bychom si chtěli v budoucnu zvolit.

Podzimní vycházka

Ve čtvrtek 30. 10. jsme se v naší škole zaměřili na plnění branných prvků. Nejdříve jsme si ve třídách povídali o tématech z oblasti dopravní výchovy, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, přípravy občanů k obraně státu.

Okresní kolo ve florbalu mladších žáků

Dne 4. 11. se vybraní žáci šesté a sedmé třídy zúčastnili okresního kola ve florbalu v Jihlavě. Pro mnohé z nich to bylo vůbec první měření sil se stejně starými hráči na této úrovni.

Oblastní kolo - Pišqworky

V pátek 31.10.2014 se žáci naší školy zúčastnili oblastního turnaje soutěže Pišqworky. V letošním roce nás reprezentoval tým složený z žáků 9. a 8.

Exkurze do ZOO Jihlava - 8. třída

Dne 22.10.2014 se žáci 8. třídy zúčastnili exkurze do ZOO Jihlava. V rámci této exkurze absolvovali program „Etologie aneb jak se zvířata chovají“ v Centru environmentální výchovy PodpoVRCH. Po seznámení se základními etologickými pojmy následovalo vlastní pozorování u vybraných druhů zvířat.

Záložka do knihy spojuje školy: moje oblíbená kniha

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 5. ročník projektu pro základní školy „Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha“.

Informace pro rodiče žáků ZŠ

Vážení rodiče, v pondělí 10. 11. 2014 se uskuteční rodičovské schůzky. V 15:30 hod se koná společná schůzka třídní učitelky, Vašeho zástupce ze Sdružení rodičů a Vás ve třídě. Zde obdržíte nejprve obecné informace, poté budou následovat individuální pohovory o prospěchu a chování žáků.

Projekt Zdravé zuby

Dne 22. 10. jsme vstoupili do projektu Zdravé zuby.