Aktuality 2014/2015
Návštěva SENÁTU ČR a ČNB v Praze

V úterý 19. 5. 2015 proběhla exkurze žáků devátého ročníku do Prahy. Prvním místem, které navštívili, byl Senát ČR.

Exkurze po historických památkách Jihlavy

Ve čtvrtek 7. května se žáci 7. ročníku vydali prozkoumat historické památky našeho krajského města.

Projekt "Škola bez hranic" - metoda CLIL

Naše škola je zapojena do vzdělávacího projektu Škola bez hranic. Díky tomuto projektu mají naši pedagogové a žáci možnost vyzkoušet velmi zajímavou vyučovací metodu CLIL, která je založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. V naší škole je to dějepis v 7.

Vystoupení pro seniory

Děti ze třetí třídy pod vedením paní učitelky L. Čechové se letos opět vydaly do Klubu seniorů, aby svými básničkami a tanečkem potěšily babičky i ostatní přítomné ženy a popřály jim ke Dni matek. Letos se přidala i děvčata z MŠ pod vedením paní učitelky K. Trávníkové.

Pohár rozhlasu 2015

Dne 5. a 6. května se v Jihlavě na atletickém stadionu Na Stoupách uskutečnilo okresní kolo atletického víceboje Pohár rozhlasu mladších a starších žáků. V obou kategoriích měla ZŠ Batelov své zastoupení.

Krajské kolo v házené mladších žákyň

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 se v hale v Dolní Cerekvi konalo krajské kolo mladších žákyň v házené.

Šesťáci čtou prvňákům

V dubnu proběhlo již druhé čtení v rámci celoročního školního projektu Šesťáci čtou prvňákům. Poprvé přečetli a zahráli žáci 6. třídy svým mladším spolužákům pohádku Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort a tentokrát jim přiblížili pohádku O dvanácti měsíčkách.

Poděkování

Základní škola a mateřské škola Batelov, příspěvková  organizace děkuje všem, kteří podpořili charitativní výstavu "Den Země", která se uskutečnila ve dnech 20. - 30. 4. 2015. Zvláštní poděkování patří Českému svazu zahrádkářů v Batelově za mimořádnou pomoc při přípravě a realizaci výstavy.

První pomoc do škol

Ve čtvrtek 30. 4. navštívili 8. třídu naší školy v rámci projektu „První pomoc do škol“ záchranáři ZZS Kraje Vysočina.

Silový čtyřboj - školní kolo

Dne 27. dubna se v tělocvičně školy uskutečnilo další sportovní klání v rámci soutěže „Sportovec roku". Do nejméně oblíbené disciplíny soutěže všestrannosti se přihlásilo celkem 9 soutěžících z toho pět dívek.