Aktuality 2016/2017
Okresní kolo dějepisné olympiády

V úterý 17. 1. 2017 se v DDM v Jihlavě konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření 46. ročníku znělo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“.

Soutěž „Finanční gramotnost“

V prosinci se naše škola zapojila do osmého ročníku soutěže „Finanční gramotnost“, kterou vyhlašuje MŠMT. Cílem této soutěže je seznámit žáky základních škol se základními tématy jako např. peněžní a cenová gramotnost, hospodaření s rozpočtem domácnosti, ochrana spotřebitele apod. Školního kola se zúčastnili žáci 9. ročníku.

Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“

V prosinci proběhlo v naší škole školní kolo soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“. Cílem této soutěže je neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků o zdravý životní styl, rozšířit jejich znalosti v této oblasti.

Soutěž „Tuta Via Vitae“

V prosinci se žáci druhého stupně naší školy zapojili do druhého ročníku soutěže „Tuta Via Vitae“ – bezpečná cesta životem pro občana EU. Tato soutěž vzdělává své účastníky v požární ochraně, v bezpečnostní problematice, v krizových situacích, ve zdravotní problematice, v právech a povinnostech občanů. 

Třídní schůzky

V pondělí 9. 1. 2017 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 2. čtvrtletí školního roku 2016/2017. V 15:30 hod se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

V 15:00 se sejdou v učebně dějepisu třídní důvěrníci s vedením školy.

PŘÁNÍ

Klidné Vánoce, v novém roce 2017 pevné zdraví a mnoho radostných okamžiků  přejí všem žáci, pedagogové a zaměstnanci ZŠ a MŠ Batelov.

Vánoční hry pro žáky 1. stupně

Ve středu 21. 12. prožili žáci 1. stupně zajímavé dopoledne. Jejich nejstarší spolužáci – deváťáci si pro ně připravili dopoledne plné aktivit s vánoční tematikou.

Talentová soutěž ZAV Telč 2016

V úterý 20. 12. 2016 se konal další ročník Talentové soutěže ZAV na GOB a SOŠ v Telči. Soutěž je určená žákům ZŠ v ovládání klávesnice – psaní všemi deseti. Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku – Hana Stoklasová, Natálie Pistovčáková, Adéla Cvachová, Pavel Adam, Jana Cechová a Monika Růžičková

Fandili jsme biatlonu

Ve čtvrtek 15. 12. měli někteří žáci naší školy možnost stát se přímými svědky závodu Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě.  O půl třetí se autobus sportovních nadšenců vydal na cestu, aby zhlédl závod mužů na 10 km sprint, který se jel v 17.30 ve Vysočina Aréně. 

Olympiáda v českém jazyce

V úterý 13. prosince proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Skládala se ze 2 částí – části jazykové a části slohové. Slohové téma byl volný slohový útvar na téma „Moje vzlety a pády“.

Beseda „Energie pro budoucnost“

V pondělí 12. 12. se žáci 7. – 9. třídy zúčastnili besedy „Energie pro budoucnost“. Mgr. P. Vlček, lektor Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí o. s., si pro ně připravil několik témat: Globální pohled na jadernou energetiku, Možnosti využití úspor a obnovitelných zdrojů energie, Život v pasivním domě. 

Divadélko z Hradce Králové

Ve čtvrtek 1. 12. navštívilo naši školu Divadélko z Hradce Králové. Žáci 1. – 4. třídy zhlédli loutkoherecké představení na motivy známých Ezopových bajek: O chytré lišce, O dvou kupcích, O pyšném oslu. Pro žáky 5. – 9. ročníku bylo připraveno představení Don Quijote a ti druzí.

Školní kolo dějepisné olympiády

V úterý 29. 11. se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření 46. ročníku znělo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“, protože 13. května 2017 si budeme připomínat 300 let od narození této významné osobnosti českých dějin.

5. třída třetí v okrese

25. 11. se uskutečnil první ročník Poháru základních škol ve florbale. Soutěž je určena pro žáky 1. stupně a žáci ZŠ Batelov se zúčastnili okresního kola v Jihlavě. Byla jim přidělena skupina na ZŠ Seifertova a jejich soupeři byly: ZŠ Křížová, T. G. Masaryka, Kollárova, Seifertova a Velký Beranov. 

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 26. 11. v 18.00 pořádal městys Batelov slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Na kulturním programu se podíleli také žáci naší školy. Hudební kroužek vystoupil s pásmem písní, koled a básní spojených s dobou adventní a s Vánocemi.

ŽIVOT DĚTEM - PODĚKOVÁNÍ

V měsících září - listopad probíhala v naší škole charitativní sbírka pro obecně prospěšnou společnost Život dětem. Společnost  pomáhá  nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.  

Hravé dopoledne

V pátek 18. 11. se v naší škole konalo „Hravé dopoledne“. Žáci 1. – 4. třídy zahájili tento den koncertem, na němž vystoupili kromě žáků Jana Pelikána, Ondřeje Bezděkovského, Kristiny Šeredové, Soni Mertové, Lucie Janouškové, Michaly Drtinové také hosté -  Natálie Cábová,  Milena Svobodová a Jiří Cába. Poté se žáci zúčastnili turnaje v oblíbené hře PEXESO.

Exkurze do zábavního vědeckého parku VIDA!

Ve středu 16. 11. se vydali žáci 7. a 8. ročníku do zábavního vědeckého parku VIDA! v Brně. Během dne si mohli vyzkoušet interaktivní exponáty, které jsou rozděleny do oblastí Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.

Okresní kolo ve florbale – Starší žáci

16. 11. se odehrálo okresní kolo ve florbale starších žáků. Žáci naší školy byli nalosováni do skupiny na ZŠ O. Březiny a jejich soupeři byli tyto jihlavské školy: ZŠ Havlíčkova, O. Březiny, Gymnázium Jihlava, T. G. Masaryka.

Okresní kolo ve florbale - Starší žákyně

V úterý 15. 11. se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu starších žákyň v Jihlavě. Tým ZŠ Batelov nastoupil ve složení: Adriana Křížová, Lucie Srňánková, Karin Janková, Adéla Cvachová, Hana Stoklasová, Anežka Danielová, Tereza Doskočilová, Nikola Kubaníková a Simona Houdková.