Aktuality
1. a 2. třída v ZOO

Žáci 1. a 2. třídy navštívili 23. 9. ZOO Jihlava. Tam pro ně byly připraveny výukové programy „ZOO v krabici“ a „Kde se plazí plazi“.

Dopravní hřiště 4. A

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 4. A absolvovala první část výuky a cvičných jízd na kole na dopravním hřišti v Jihlavě. Nejdříve se v učebně seznámili s povinnou jízdní výbavou cyklisty, se základními dopravními značkami a situacemi na křižovatkách.

Zoo Jihlava – Podpovrch

Ve středu 21. 9. 2016 se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili exkurze do Zoo Jihlava, kde pro ně byl přichystaný program v environmentálním centru Podpovrch.

Úřad práce Jihlava

Dne 12. 9. 2016 žáci 9. třídy navštívili v rámci volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V IPS byli seznámeni se systémem školství v naší republice a s nabízenými obory SŠ a SOU pro školní rok 2017/2018.

Vzdělávací pořad „Krása letu dravých ptáků“

Na začátek školního roku jsme našim žákům připravili zajímavý vzdělávací pořad. Zayferus, obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků z Lednice, přijela 2. září seznámit naše žáky s životem dravců. Zajímavý výklad byl doplněn ukázkami letu a lovu.

Slavnostní shromáždění

Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok 2016 – 2017. Slavnostního shromáždění se kromě žáků, pedagogů a zaměstnanců školy zúčastnili zástupci městyse Batelova - pan starosta Ing. Jiří Doležal, pan místostarosta Jiří Stejnek, paní asistentka  Vendula Sedláčková, Dis. a paní Jana Mácová.

Informace KHS Jihlava

Prevence přenosu infekční žloutenky typu a

V průběhu letních měsíců roku 2016 došlo v Jihomoravském kraji k epidemickému výskytu infekční žloutenky - virové hepatitidy A. První případy onemocnění v našem kraji registrujeme v okresech Žďár nad Sázavou a Třebíč.

Zahájení školního roku 2016 - 2017

Dne 1. září 2016 se školní budova otevírá v 7.30 hod. Žáci 2. - 9. ročníku vyčkají v šatnách na příchod třídního učitele, poté odchází do tříd.